Solujakautumisen luento

Torstaisella Veli-Pekka Lehdon luennolla (24.1) käsiteltiin solujakautumista, solusykliä ja apoptoosia. Luennon aiheet kuulostivat mukavan tutuilta, mutta luennolla oli myös uusia asioita. Erityisesti luennon toisella puoliskolla uutta asiaa oli runsaasti kuten esimerkikiksi solusyklin säätelymekanismi ja siihen liittyvät entsyymit.
Tuttuihin asioihin lisättiin paljon uutta termistöä ja aikaisemmin epäselviksi jääneet asiat selkeytyivät. Uusia termejä olivat mm. prometafaasi, kinetokorit ja sytokineesi. Lukion kirjoissa mitoosi on jaettu neljään vaiheeseen, joita ovat: profaasi, metafaasi, anafaasi ja telofaasi. Luennolla metafaasista eroteltiin vielä prometafaasi . Prometafaasi on ennen metafaasia, ja juuri siinä vaiheesssa tumakotelo häviää ja mikrotubulukset kiinnittyvät kromosomien kinetokoreihin. Kinetokori on siis mikrotubulusten kiinnittymiskohta kromatidissa. Sytokineesillä tarkoitetaan soluliman jakautumista, joka alkaa anafaasissa. Se päättyy, kun tumat ovat muodostuneet.
Aikaisemmin minulle on jäänyt kovin epäselväksi mitä eroa on sentrosomilla ja sentriolilla. Nyt sekin selvisi. Sentrosomi on tavallaan alue, tai osa solussa, jossa kaksi sentriolia sijaitsee. Profaasissa sentrosomi kahdentuu ja sentriolit liikkuvat solun eri puolille.

Luennon toisella puolella meille esiteltiin myös nekroosia, joka on ehkä hieman samankaltainen kuin ohjelmoituna solukuolemana tunnettu apoptoosi. Apoptoosi on hallittua ja johtuu dna:n avulla ohjelmoidusta tapahtumasarjasta. Nekroosissa taas solu hajoaa, kun sen kalvot vaurioituvat ja solun sisäiset molekyylit leviävät ympäristöön, mikä voi aiheuttaa tulehdusreaktion.
Telomeerit ja apoptoosi vaikuttavat mielestäni kiinnostavilta erityisesti sairauksien hoidon kannalta. En tiennyt, että esim. altzheimerin tauti on seurausta liiallisesta apoptoosista, mutta esim. syövässä apoptoosia ei tapahdu tarpeeksi vaan telomeraasi entsyymi toimii liian aktiivisesti, mikää mahdollistaa monet jakautumiskerrat. Ehkä näiden tapahtumien ja entsyymien avulla löydetään ratkaisuja vaikeiden sairauksien voittamiseksi.