Solu, sen kemia ja yleistä solubiologiasta, Veli-Pekka Lehto

Ensimmäis­en aiantuntijaluentomme piti Veli-Pekka Lehto. Luento oli laaja aihealueeltaan ja se toimikin lähinnä johdantona tuleville luenoille, sekä mielenkiinnon herättäjänä.  Luennolla käytiin lävitse mm. että mitä solubiologia oikein on, solubiologian historiaa, sekä missä solubiologian tutkimuksessa mennään tänäpäivänä. Lisäksi kerrattiin pikaisesti lukioasioita esim. soulun rakennetta (makromolekyylit ja organellit) ja joitakin solunsisäisiä mekanismejä.

Luennon mielenkiintoisimpia asioita olivat: Osuus solun kompleksisuudesta. Solujen muodostamien systeemien, kuten kudosten ja elimistön toiminnan hahmottaminen on paljon haastellisempaa, kuin yksittäisten solujen toiminnan ymmärtäminen, kompleksisuudesta johtuen. Sekä katsaus solubiologian tämänhetkiseen kehitykseen. Enään ei keskitytä solun koostumuksen kuvailemiseen, vaan solunsisäisten mekanismien ymmärtämiseen.

Muita mielenkiintoisia asioita oli solukomponenttien liikkumisen mekanismit: Diffuusio, jonka vaikutuksesta suurin osa solunsisäisistä liikehdinnästä tapahtuu. Pumput, jotka energiaa käyttäen voivat siirtää ainesta konsentraatiovirtaa vastaisesti. Mootoriproteiinit jotka siirtelevät organellejä microtuubikiskoja pitkin. Askarruttamaan jäi vielä, että kuinka nopeita solun sisäiset reaktiot ovat , jos suurin osa aineesta vain ”lilluu” itesekseen paikasta toiseen ja hyvällä tuurilla osuu kohdikkain toisen yhteensopivan rakenteen kanssa?

Kaiken kaikkiaan johdantoluento oli tyypillisesti enemmän kysymyksiä herättävä, kuin niihin vastaava. Odotankin innolla tulevia, syvemmälle yksityiskohtiin meneviä, luentoja.