Sitä saat mitä mittaat

Hyvässä yliopistossa ihmisten silmissä on innostuksen palo. Innostus tuottaa tuloksia ja vaikutuksia tiedeyhteisössä ja muualla yhteiskunnassa. Tekemisen meininki tarttuu ja lisää yliopiston vetovoimaa kyvykkäimpien joukossa.

Tulokset, vaikutukset, vetovoima ja yhteisön innostus ovat Aallon metatavoitteita. Näistä lähtien tutkimukselle, opetukselle, taiteelliselle toiminnalle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle on johdettu strategisia tavoitteita ja avainmittareita.

Aallossa arvostetaan tutkijoiden ideoista nousevaa pitkäjänteistä korkean ambitiotason akateemista työtä, joka on tieteellisesti laadukasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimuksen avainmittarit kannustavat julkaisemaan oman alansa parhailla foorumeilla, tavoittelemaan arvostettuja tehtäviä ja tunnustuksia sekä hankkimaan kilpailtua tiederahoitusta.

Aalto-yliopisto näkee tehtäväkseen kouluttaa vastuullisia, itsenäisiä ja kokonaisuuksia ymmärtäviä asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Evidenssiä on. Perustajayliopistothan ovat jo vuosikymmeniä valmentaneet yhteiskuntaan näkyviä vaikuttajia. Silti asiat voi tehdä paremmin. Oppiminen keskiöön -ajatusmalli edellyttää muutoksia asenteissa ja nopeaa korjausta opiskelijoiden ja opettajien lukumääräsuhteeseen.

Opetuksen ja oppimisen avainmittarit korostavat opettajien määrän ja valmiuksien lisäämistä, koulutuksen sujuvaa läpäisyä sekä opiskelija- ja alumnityytyväisyyttä.

Taiteessa Aallossa arvostetaan kansainvälistä johtajuutta omilla aloillaan sekä taiteen ja tieteen vuorovaikutusta. Avainmittarit kannustavat luomaan laadukkaita produktioita, näkymään kunkin alan parhailla foorumeilla sekä tavoittelemaan merkittäviä tehtäviä ja palkintoja.

Keskeisimpien käytännön alojen yliopistona Aalto on vahva yhteiskunnan vaikuttaja. Tutkimus, taide ja opetus ovat tässä päämekanismit. Yhteistyörakenteilla kumppaneiden kanssa edistetään hyvinvointia ja elämisen laatua. Avainmittarit kannustavat luomaan kasvuyrityksiä, rakentamaan vahvoja kumppanuuksia ja perustamaan vaikuttavia yhteishankkeita.

Mauri Airila