Sista forelasningen; somn och lite annat

Den sista forelasningen handlade till stor del om somnen, dess uppgifter och egenskaper. Detta var ett intressant amne som det fortfarande finns manga luckor i angaende det vi vet om den. Det togs upp vilken betydelse somnen har for oss och vad som hander da vi inte sover tillrackligt. Vi fick hora om vad som hander i hjarnan da vi sover och en del om de olika somstadierna; REM, NREM. NREM ar djupsomnen som upptar 80% av var nattsomn medan REM ar en mera latt somn dar vi t.ex. kommer ihag vara drommar ifran. RAS (ascending Reticular Activating System) ar en mekanism/system som reglerar hjarnas vakenhetsgrad.

Annat som behandlades pa forelasningen var hjarnas spontana aktivitet och hur olika signaler forhaller sig till varandra. Som avslutning pa forelasningen fick vi hora om ett projekt som omfattar en MEG-MRI anordning. En av fordelarna med en anordning som kan gora bade MEG och MRI efter varandra ar att patienten inte behover flyttas fran en plats till en annan mellan matningarna och pa sa satt halls hjarnan pa samma plats. Detta lat som ett mycket lovande och intressant projekt och vi fick aven ta oss en titt pa anordnignen. Efter att under kursens gang fatt hora en hel del om bade MEG och MRI och redan da fatt lara oss om hur de fungerar, passade detta bra i det har skedet av kursen.