Seitsemäs asiantuntijaluento

Seitsemännellä asiantuntijaluennolla luennoitsijana oli taas Veli-Pekka Lehto Helsingin Yliopistosta. Aiheena oli yhdistelmä-DNA-tekniikka, mikä herätti jo etukäteen mielenkiintoni.

Luennon alussa kerrattiin turhankin pitkästi DNA:n rakennetta, minkä takia uuden asian käymiseen jäi liian vähän aikaa. Lopulta kuitenkin päästiin itse asiaan.

Aluksi kävimme läpi menetelmiä, joilla DNA:ta pätkitään, monistetaan, leimataan ja tutkitaan. Restriktioendonukleaasit leikkavat DNA:n niin, että syntyneitä jaksoja pystytään yhdistelemään. DNA:n monistaminen osataan nykyään tehdä kokonaan koeputkessa polymeraasiketjureaktion eli PCR:n avulla. Monistamiseen voidaan käyttää myös viruksia ja plasmideja, joiden DNA:han liitetään haluttu sekvenssi. DNA:ta pystytään leimaamaan esimerkiksi radioaktiivisilla tai fluoresoivilla aineilla. Leimauksen avulla voidaan tutkia esimerkiksi geenien paikkoja tai esiintymistä kromosomeissa tekemällä leimattuja koettimia ja liittämällä niitä hybridisaation avulla tiettyyn DNA-jaksoon.

Lehto kertoi myös jo käytöstä poistuneista tutkimusmeneltelmistä, joiden tuntemisesta on varmasti hyötyä uusien menetelmien ymmärtämisessä. Vanhemman tekniikan tunteminen auttoi myös saamaan jonkinlaisen käsityksen DNA-tekniikan historiasta.

Perusteiden jälkeen alkoi luennon mielenkiintoisin osuus, sillä aloimme käymään läpi erilaisia DNA-tekniikan sovelluksia. DNA fingerprinting ja sekvensointi olivat osittain jo ennestään tuttuja asioita ja ne ehdittiin käsitellä viel edes jotekuten, mutta niiden jälkeen Lehto joutui kiirehtimään ja loput menetelmät jäivät aika epäselviksi. Lopun esimerkit DNA:lla tehtävästä rinnakkaislaskennasta ja erilaisten kaksi- ja kolmiulotteisten kappaleiden rakentamisesta olivat erittäin mielenkiintoisia, mutta muutkin menetelmät olisivat kaivanneet esimerkkejä joiden avulla niiden merkitystä olisi havainnollistettu.

Kaiken kaikkiaan luentoon oli puristettu niin paljon tavaraa, että aika olisi luultaavasti loppunut kesken ilman alun pitkää kertaustakin. Nyt alussa kerrattiin jo lukiosta tuttuja asioita ja lopussa jouduttiin hyppimään yli paljon mielenkiintoista uutta asiaa.