Schema-SID Workshop at SciFest’12 on April 18

We will be there, will you?

Here is the description (ENG, FI) of our workshop.

How does this sound?

In our everyday life and computer games we hear many sound sources. In the workshop, the participants will listen these sounds isolated. They will identify the material (solid, liquid, gas) and the sonic and movement-based interaction (impact, friction, rolling, blowing, etc.) that creates these sounds. Finally the participants will recreate these sounds with the help of digital sound models. The workshop is organized by the Schema-SID-project (SA #120583) of the Aalto University. http://blogs.aalto.fi/schemasid

Miten tämä tuottaa ääntä?

Jokapäiväisessä elämässämme ja tietokonepeleissämme kuulemme useita äänilähteitä. Työpajassa osallistujat kuuntelevat näitä ääniä yhden kerrallaan. He kuvailevat prosessia, joka luo ne. He tunnistavat materiaalit (kiinteä, neste ja kaasu), sekä äänen ja liikkeen vuorovaikutuksen (isku, kitka, kieriminen, kaataminen, puhallus, jne). Lopuksi he toteuttavat näitä digitaalisten äänimallien avulla. Työpajan järjestää Aalto yliopiston Schema-SID-projekti (SA #120583, http://blogs.aalto.fi/schemasid)

More info: SciFest – SciFest in a Nutshell.