Sairaaloiden ja kirjastoautojen palvelumuotoilututkimusta 1:1 prototyypeillä

Yhdessä tutkijakollegoiden ja opiskelijoiden kanssa toteutamme kevään aikana kahta erillistä projektia joissa tutkimme ja kehitämme julkista palvelua sekä kehitämme menetelmiä palvelumuotoilutoimintaan. Yhteistä projekteissa on 1:1 prototyypit joita rakennamme Arabian kampukselle sekä uuden median ja digitalisten palveluiden integroinnin testaaminen uusissa toimintaympäristöissä.

Kohteina meillä on sairaala Tampereella ja kirjastoauto Espoossa.

Sairaalaprojektissa olemme kutsuneet prototyyppivaihetta pahvisairaalan rakentamiseksi. Käytännössä rakennamme LUME mediakeskuksen studionäyttämölle 1:1 kokoisia lavasteita joilla voimme kokeilla ja testata monenlaisia tilallisia ja toiminnallisia ratkaisuja yhdessä potilaiden, omaisten, lääkärien, hoitajien ja muun henkilökunnan kanssa. Olennaisessa roolissa ovat erilaiset tekniset, niin hoitohenkilökunnan kuin potilaidenkin, työvälineet ja niiden käyttö. Erityisesti tavoittelemme potilaskeskeisiä ratkaisuja.

Viime vuoden puolella tutkija/väitöskirjatutkija Juha Kronqvist toteutti palvelumuotoilututkimuksen syöpäpotilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden kanssa selvittäen potilaiden palvelupolun ja siihen liittyvät haasteet. Osana tutkimustyötään Juha kehitti myös osallistavan suunnittelumenetelmän joka hyödyntää lautapeleistä tuttuja elementtejä. Tästä osasta tutkimusta saimme juuri ulos myös konferenssijulkaisun.

Kronqvist, J., Järvinen, M. and Leinonen, T. (2012) Games as Design Medium. Utilizing Game Boards for Design Inquiry with Cancer Patients. In Proceedings of ServDes.2012 – Service Design and Innovation Conference 8-10 February 2012. Espoo, Finland.

Konferenssiesityksen “slidet” löytyvät verkosta (Miksi ihmeessä Aalto blogiin ei voi “embeddata” slidejä Slideshare -palvelusta?).

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta mukana ovat median laitos sekä elokuva- ja lavastustaiteen laitos.

Espoon kaupungin kanssa puolestaan toteutamme projektia jossa suunnittelemme uudenlaista konseptia lasten ja nuorten kirjastoautolle. Projektissa kohdennamme kiinnostuksemme samanaikaisesti kolmeen toisiinsa limittyvään teemaan: (1) kirjastoauton palvelun uudelleen pohtimiseen, (2) auton tilallisiin ratkaisuihin sekä (3) uuden median integroimiseen palvelutoimintaan ja tilaan. Teemoihin kehitettävät ratkaisut vaikuttavat toinen toisiinsa ja asettavat niihin uusia haasteita.

Jotta edellä mainittua kompleksista kokonaisuutta (palvelu, tila, uusi media) voidaan käsitellä, eritellä siitä design-haasteitta, hakea niihin luovia ratkaisuja ja yhteen sovittaa eri teemoihin liittyviä ratkaisuja, rakennamme parhaillaan puusta ja kankaasta noin 9 metriä pitkän ja noin 2 metriä leveän tilan. Tilassa voimme kokeilla erilaisia tilallisia ja mediateknisiä ratkaisuja, sekä tuoda tilaan lapsia ja nuoria kokeilemaan niitä.

Projekti toteutetaan median laitoksen ja muotoilun laitoksen
tilasuunnittelun koulutusohjelman opintoprojektina. Projektista syntyy myös yksi maisterin lopputyö.