Ryhmätyöyhteenveto

Itsenäisesti toteutettujen ja ryhmätyöblogissamme dokumentoidujen välinetutustumisten lopuksi pidimme ryhmätapaamisen, jossa kukin ryhmän jäsen esitteli välinetutustumistaan sekä kyseisen välineen hyviä ja huonoja puolia kokemustensa perusteella. Tapaamisessa ryhmämme jäsen Sanna laati paperille mindmapin näistä esille tulleista työvälineiden ominaisuuksista, ja vei sen myöhemmin Aarrejahdin lopussa esitellyn mindmap-työkalun avulla myös sähköiseen muotoon, joka löytyy tuon linkin takaa.

Ryhmäpalaveri toi mielestäni hyvin esiin koettuja eroja mieltymyksissä eri työvälineiden suhteen. Itse esimerkiksi melkeinpä vihaan wikiä, mutta siihen tutustunut Sanna oli pääosin saanut myönteisiä kokemuksia kyseisestä työkalusta. Niinpä Sannan laatima mindmap on varsin positiivinen wikin suhteen, enkä itse taas allekirjoita oikeastaan yhtäkään noista wikin positiivisista ominaisuuksista 🙂

Mitä tästä sitten pitäisi päätellä? Itselleni oli avartavaa huomata, miten paljon käyttäjän mieltymykset vaikuttavat siihen, millaiseksi käytetty työkalu koetaan. Blogin kohdalla tosin tekniset vajavaisuudet aiheuttivat tällä kertaa sen, että varmasti kaikki ryhmän jäsenet kokivat juuri tämän työkalun täysin toivottomaksi, sillä näinhän todella myös oli asian laita. Mutta juuri näiden ongelmien kautta melko perinpohjaiseksi lopulta äitynyt blogipalvelun ominaisuuksiin tutustuminen lopulta kuitenkin johti omalta kohdaltani siihen, että riskeistä huolimatta otin kuitenkin ensimmäistä kertaa blogin käyttöön opetukseni tukena tämän kevään kurssillani. Asiaan kyllä vaikutti se, että kurssini on englanninkielinen, sillä yksi suurimmista ongelmista oli vaikuttanut olevan suomen kielen käyttö blogissa, mitä voinee pitää suurena häpeänä blogiylläpidolle ;P

Sannan wiki-innostuksen aiheuttamasta hämmennyksestä toivuttuani pystyn kyllä myöntämään, että wikillä on myös hyviä puolia, ja Aallon valitsemassa wikipalvelussa jotkin asiat ovatkin melko helpokäyttöisiä moneen muuhun wikialustaan verrattuna, kuten esimerkiksi dokumenttien lisääminen sekä eri sivujen näkyvyys käyttäjälle.

Jaanan Optima-esittelyjen perusteella omat aiemmin varsin kielteiset näkemykseni Optimasta taas hieman lieventyivät, kun Jaana kokeneena Optimakäyttäjänä osasi avata niitä hyötyjä, joita Optiman käytöllä opetuksessa voidaan saavuttaa ja olen valmis tarkastelemaan uudelleen Optiman mahdollista käyttöä tulevaisuudessa myös omassa opetuksessani, toisin kuin aiemmin.

Timon Adobe Connect Amateur -nimetyt ACP-retket olivatkin sitten jo viihdekirjallisuutta parhaillaan – mutta vieläpä sellaista, jolla on vankka kokemukseen pohjaava totuuspohja! Riemastuttavat kuvaukset kyseisen työkalun itsekin aiemmin koetusta vaikeakäyttöisyydestä saivat minut tuntemaan suurta kiitollisuutta siitä, etten ollut joutunut tutustumaan sen tarkemmin itse juuri tähän välineeseen – niin susi kuin blogipalvelu olikin.

Kaiken kaikkiaan koin ryhmätyöskentelyn kovin antoisaksi ja avartavaksi etenkin niinä hankalimpina hetkinä, mutta myös muutoin: tekee hyvää nähdä maailma aika ajoin myös toisten silmin. Aiemmassa kirjoituksessa mainitsemani, ryhmässä yhdessä mietitty tehtävän kautta välineeseen tutustuminen olisi toki syventänyt oppimista myös ryhmässä, mutta menihän se ihan hyvin näinkin.