Residents in Urban Systems

Urban Systems -kurssin toisella luennolla 20.3. Liisa Horelli, Eija Hasu ja Jukka Heinonen alustivat kuulijoita siihen, mitä älykkäällä kaupungilla voidaan tarkoittaa eri tutkimusalojen kannalta. Liisa Horelli pohti esityksessään aikasuunnittelun mahdollisuuksia T3-alueella, Eija Hasu nosti esiin asukasnäkökulman ja Jukka Heinonen puhui vähähiilisestä elinympäristöstä.

Tästä viikosta alkaen opiskelijat raportoivat blogiin luentojen herättämistä ajatuksistaan.

Kuva Eija Hasun alustuksesta 20.3.2012