Raportti Sibbesborgin kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta julkaistu

Raportti Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun valmistelusta ja toteutuksesta on nyt julkaistu!

Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus käynnisti Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailuhankkeen vuonna 2010. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten Söderkullan ja Sipoonlahden ympäristöä pitäisi kehittää tulevina vuosikymmeninä. Toisena tavoitteena oli kehittää ja muokata suunnittelukilpailujen käytännöistä uudenlainen monialaisen, kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailukonsepti.

Kilpailulla haettiin pitkän aikavälin pelisääntöjä Söderkullan ja Sipoonlahden ympäristön kehittämiseksi kestävällä tavalla; hanke haastoi perinteiset arkkitehtuuri- ja suunnittelukilpailukäytännöt pyrkimyksellä kehittää uudenlaista kestävien yhdyskuntien suunnittelukilpailukonseptia.

Aalto-yliopiston tutkimusryhmä seurasi hankkeen etenemistä. Eri vaiheissa järjestetyt tilaisuudet dokumentoitiin, ja prosessin eteneminen ja tulokset analysoitiin. Tehdyn seurannan ja arvioinnin tuloksena laadittiin raportti, joka on nyt julkaistu Aalto-yliopiston julkaisusarjassa.

Raportin pdf-versio: SIBBESBORG – Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu – Raportti valmistelusta ja toteutuksesta 2010–2011

Merikoski, Tiina; Eräranta, Susa & Staffans, Aija. 2012. SIBBESBORG – Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu – Raportti valmistelusta ja toteutuksesta 2010–2011. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 19/2012.

.