Proteiinit, Tuomas Haltia

Haltia aloitti luentonsa kertomalla omasta tutkimuksestaan ilokaasureduktanssin ja sen aktiivisen CuZ-keskuksen rakenteesta. Tässä vaiheessa en tajunnut aiheesta juuri mitään, mutta jo luennon loppupuolella asiat selkenivät huomattavasti. Haltia vaikutti hyvin asiantuntevalta ja ennen kaikkea innostuneelta. Välillä Haltian innostuneesta selityksestä ei meinannut saada selkeää kuvaa käsiteltävästä aiheesta. Tämä luultavasti johtui biologian opintojeni vähyydestä ja luennon lennokkuudesta. Muille ryhmäläisille luennon aihe oli ennestään tutumpi, mutta asioiden sisäistämisessä oli myös ongelmia.

Solujen kuiva-aineesta suurin osa on erilaisia proteiineja. Proteiini koostuu tyypillisesti yli 100 aminohaposta, jotka ovat laskostuneet uniikiksi tertiäärirakenteeksi. Proteiineja rakentavia aminohappoja on 20 erilaista. Aminohapot koostuvat aminoryhmästä, karboksyyliryhmästä α-hiilestä ja sivuketjusta. Aminohapot luokitellaan hydrofiilisiin ja hydrofobisiin eli vesihakuisiin ja vesipakoisiin. Hydrofiilisessä aminohapossa sivuketju on joko polaarinen tai varattu. Hydrofobisessa se on polaariton.

Proteiinin rakennetta voidaan tarkastella neljällä tasolla. Kun aminohapoista muodostuu peptidisidoksilla polypeptidi, on primaarirakenne aminohappojen järjestys. Sekundaarirakenteella tarkoitetaan polypeptidiketjun paikallisia laskoksia ja kiertymiä. Tertiaarirakenne on proteiinin kolmiulotteinen rakenne kokonaisuudessaan. Erikoista on että tertiaarirakenne on koodattuna primaarirakenteessa, mutta emme vielä tiedä tarkalleen miten. Proteiinin biologinen aktiivisuus määräytyy sen tertiaarirakenteesta. Jokaisella proteiinilla on tietty natiivi tertiaarirakenne mihin se lopulta laskostuu. Kvaternaarirakenne on usean aminohapporyhmän ryhmittymä. Esimerkkinä kvaternaarirakenteesta Haltia kertoi hemoglobiinin, missä on neljä polypeptidiketjua liittyneenä tetrameeriksi.

Luennolla tuli minulle paljon uutta asiaa ja mielestäni luennoijan innokkuus oli ehdottomasti plussaa. Hän kyseli oppilailta kysymyksiä ja laittoi kromatografialaitteita kiertämään luokassa. Luennon asiat selkeytyivät paremmin, kun kävin ne uudestaan läpi. Hieman epäselväksi jäi vielä peptidisidoksen merkitys, kohdennettu mutaatio ja aminohappojen kiraalisuus.