Proteiinit, Tuomas Haltia

Toinen asiantuntijaluento kurssilla oli Tuomas Haltian pitämä luento proteiineista. Luennoitsija aloitti luennon kertomalla omasta urastaan biokemian alalla ja tutkimuksista,  joissa on ollut mukana, mikä sai mielenkiinnon heräämään. Luennon tarkoitus oli kuitenkin kertoa proteiineista ja oikeastaan lähinnä niiden rakenteesta sekä rakenteiden merkityksestä.

Varsinainen luento lähti liikkeelle aminohapoista ja siitä kuinka proteiinit muodostuvat niistä. Aluksi käytiin kertaus siitä, mitä aminohapot oikeastaan ovat. Tästä päästiin siihen kuinka proteiinit muodostuvat amino- ja karboksylaattiryhmien välisistä peptidisidoksista ja käytiin peptidisidoksen käsite läpi. Lopuksi päästiin vielä proteiinin eri rakennetasoihin(primäärinen, sekundäärinen, tertiäärinen ja kvaternäärinen), mikä olikin mielestäni mielenkiintoisin aihe. Ne oleellisesti käytiin yksinkertaisimmasta eli primäärirakenteesta monimutkaisimpaan eli kvaternäärirakenteeseen. Rakenteista käytiin läpi se, millaisia rakenteet ovat, miten ne muodostuvat ja mitkä voimat niitä pitävät yllä.

Kokonaisuudessaan luento oli siis melko laaja ja monipuolinen. Luento oli mielenkiintoinen, koska proteiinit käytiin hyvin läpi ja luennoitsija osasi selittää asiat, tiesi mistä puhui eikä asiat jääneet epäselviksi.