Proteiinit (8.11.2012) Tuomas Haltia

Biotieteiden perusteet -kurssin toista luentoa piti biokemian yliopistonlehtori Tuomas Haltia Helsingin Yliopistosta. Luennon pääaiheena oli proteiinit, ja tavoitteena oli oppia proteiinien peruselementeistä eli aminohapoista, peptidisidoksista sekä proteiinien rakennetasoista ja laskostumisesta. Haltia tarttui heti alkuun yleisön mielenkiintoon ottamalla esiin omaa tutkimustaan: ilokaasureduktaasi -entsyymin CuZ-keskuksen rakennetta ja sen roolia katalysaattorina typen pelkistysreaktiossa. Hän totesi, että tämä on juuri väärä tapa aloittaa luento, mutta mielestäni se oli onnistunut tapa, sillä hän johdatteli meidät aiheeseen mielenkiintoisella tutkimusesimerkillä, mikä pisti heti ajattelemaan proteiinien monipuolisuutta ja sai yleisön innostumaan luennon aiheesta.

Luennolla käytiin paljon lukiossa opittuja asioita läpi, kuten aminohappojen sivuketjujen vaikutusta aminohappojen ominaisuuksiin ja proteiinien rakennetasojen (primääri-, sekundääri-, tertiääri- ja kvaternäärirakenteiden) muodot sekä niitä koossa pitävät voimat, mutta oli hyödyllistä palauttaa niitä vielä uudelleen mieleen . Haltia esitti myös hyvin havainnollistavia kuvia luentonsa aikana ja hän pisti myös omia laboratorionäytteitään (kuten bakteeriviljelmää) kiertämään, jolloin pääsi kunnolla uppoutumaan solubiologian maailmaan. Pidin hyvin paljon siitä, että Haltia otti yleisön mukaan kysymyksillään kuten miksi kvaternäärirakenne on tärkeä esimerkiksi hemoglobiinissa. Tällöin sai todella testailla omaa osaamista. Uuttakin tietoa tuli vastaan peptidiketjun aminohappojen fii- ja psiikulmista ja siitä miten niiden suotuisuus mahdollistaa alpha-kierteen ja beta-laskoksen säännöllistä muodostumista. Oli myös mielenkiintoista oppia, että proteiineissa on vain L-aminohappoja. Olisin ollut kiinnostunut oppimaan lisää laskostumisvirheen aiheuttamista taudeista, mutta ehkä siitä tulee vielä tietoa!