Prof. Samuel Weber vierailee Helsingissä 13.–17.12 2011

Samuel Weber, yksi keskeisistä amerikkalaisista nykyajattelijoista kirjallisuustieteen,

psykoanalyysin ja filosofian aloilla vierailee Helsingissä 13.-17.12. 2011 “Kosketuksen figuurit” –

tutkimushankkeen kutsumana. Weber pitää kolme avointa yleisöluentoa Aalto-yliopiston taiteiden

ja suunnittelun korkeakoulussa (entinen Taideteollinen korkeakoulu). Luentojen teemana on

singulaarisuus ja sen implikaatiot taiteen, median ja politiikan suhteen.

Ensimmäinen luento tiistaina 13.12., klo 10-12 on otsikoitu “Aesthetics, Media and Terror—

Clouds”, ja se käsittelee Leni Riefensthalin elokuvan Tahdon riemuvoitto, New Yorkin WTC:n

terrori-iskun kuvaston sekä tietoisen subjektin asemaa purkavan ajattelun pohjalta terrorismin ja

länsimaiden suhdetta.

Toinen luento on torstaina 15.12., klo 10-12. Sen otsikkona on “Money is time” ja se käsittelee

suvereenin velan kriisiä länsimaisissa yhteiskunnissa erilaisten instituutioiden ja rahatalouden

kannalta. Luento luotaa nykyisen eurokriisin taustoja ja yksilökeskeisen arvomaailmamme

perustoja.

Kolmas luento perjantaina 16.12., klo 10-12 käsittelee kirjallisuudelle ominaisen tiedon

singulaarista luonnetta. Luennon otsikko on “On the Singularity of Poetic Knowledge”.

Tarkasteltavana on muun muassa kerronnallisuuden painoarvo kommunikaation muotojen

määrittäjänä sekä erilaisten katkosten rooli muodonannossa ja merkityksenmuodstuksessa.

Kaikki luennot pidetään Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tiloissa

Arabianrannassa. Osoite: Hämeentie 135 C, 8.krs. Luentokieli on englanti.

Vapaa pääsy, tervetuloa!