Parliamentary elections on 17 April 2011: Kirje uusille äänestäjille ja vaalitietoa monilla kielillä – Brev till nya väljare och valinformation på många olika språk

16.03.2011, http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1290610398242
Oikeusministeriö lähettää eduskuntavaaleissa jälleen uusille äänestäjille kirjeen, jolla pyritään innostamaan nuoria käyttämään äänioikeuttaan. Noin 120 000 nuorella on nyt ensimmäistä kertaa tilaisuus äänestää valtiollisissa vaaleissa.
Ministeriön vaalisivuja www.vaalit.fi on uudistettu ja sivuilla on saatavilla tietoa eduskuntavaaleista noin kahdellakymmenellä eri kielellä. Mukana ovat inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame, karjala ja romani sekä englanti, viro, venäjä, somali, saksa, kiina, vietnam, turkki, arabia, espanja, ranska, kurdi ja albania. Lisäksi sivuilla on selkokielistä ja viittomakielistä aineistoa suomeksi ja ruotsiksi. Vaalit.fi -verkkosivusto on mukana myös Facebookissa.
Eduskuntavaalien ehdokastiedot tuotetaan ensimmäistä kertaa näkövammaisille saavutettavassa muodossa; äänitteenä, pistekirjoituksella ja elektronisessa muodossa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa.
Eduskuntavaaleja tuodaan esille myös tv-tietoiskulla, jota esitetään tv-kanavilla ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen yhteydessä.
Eduskuntavaalien yhteydessä järjestettävissä nuorisovaaleissa oikeusministeriö seuraa verkkoäänestämisestä saatuja kokemuksia. Nuorisovaalien ennakkoäänestyksessä kokeillaan sähköistä etä-äänestämistä 21.-27.3 ja uurnavaali toteutetaan 28.3.-8.4.
Kaikkiin yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin on jaettu oikeusministeriön ja useiden yhteistyökumppanien tuottama demokratiakasvatusaineisto. Aineiston tarkoitus on kannustaa ja tukee kouluja keskustelemaan demokratiasta, eduskuntavaaleista, äänestämisestä ja vaikuttamisesta.
Lisätietoja:
demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää, puh. 09 1606 7800
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
********************

Justitieministeriet skickar också inför riksdagsvalet ett brev till nya väljare. Brevet syftar till att uppmuntra unga att utöva sin rösträtt. Ca 120 000 unga har nu för första gången möjlighet att rösta vid statliga val.

Ministeriets valwebbplats www.vaalit.fi har förnyats och på webbplatsen finns information om riksdagsval på ca 20 språk. Information finns bl.a. på enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, karelska och romani samt engelska, estniska, ryska, somaliska, tyska, kinesiska, vietnamesiska, turkiska, arabiska, spanska, franska, kurdiska och albanska. Dessutom finns material på klarspråk och på det finska och svenska teckenspråket. Vaalit.fi -webbplatsen är också med i Facebook.
Information om kandidaterna i riksdagsvalet produceras nu för första gången också i en form som är tillgänglig för synskadade, dvs. som en bandinspelning, i punktskrift och i elektronisk form. Tjänsten produceras i samarbete med Synskadades Centralförbund.
Riksdagsvalet lyfts fram också med hjälp av ett informationsinslag som visas på televisionskanalerna under förhandsröstningsperioden och på valdagen.
I ungdomsvalet som ordnas i samband med riksdagsvalet följer justitieministeriet erfarenheterna av webbröstning. Vid förhandsröstningen i ungdomsvalet testas elektronisk distansröstning via webben den 21-27 mars och ett val med valurna ordnas den 28.3-8.4.
Till alla högstadiekolor, gymnasier och yrkesskolor har skickats material om demokratifostran som producerats av justitieministeriet tillsammans med flera samarbetsparter. Syftet med materialet är att fungera som stöd och uppmuntra skolorna att diskutera demokrati, riksdagsvalet, röstning och sätten att påverka.
Ytterligare upplysningar:
direktör för demokrati- och språkenheten Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

********************

Further information and the election results are available on the Elections website at http://www.vaalit.fi

  • Information on the parliamentary elections in different languages
  • Information on the advance polling stations and their opening hours
  • Information on the candidates and their candidate numbers will be published on the website on 18 March
  • Every day around 6 p.m. and 9 p.m. during the advance voting period, information on the total number of advance voters in the entire country will be published on the Elections website. At 9 p.m., the number of advance voters in each electoral district and in each municipality will also be published. During the weekend, this information will be updated around 5 p.m.
  • Once the preliminary count of the votes has been completed on the evening of the election day, 17 April, the names of the elected Members of Parliament and the votes received by them will be published on the Elections website. In addition, the number of votes and the percentage of all votes received by each political party in the entire country, in each electoral district and in each municipality will also be published. Once the preliminary count is completed, the total number of votes received by each candidate and the number of votes received by them in each voting district will also be published on the website.
  • The confirmed, final results will be published on the Elections website once the check count has been completed on 20 April.
  • Facebook