Palvelukuvaus: Opinto- ja opiskelijapalvelut (2012)

Opinto- ja opiskelijapalvelut eli OOP (koulut ja yhteiset) tukee Aalto-yliopiston korkeakouluja ja laitoksia opiskeluun ja opetusjärjestelyihin liittyvien tehtävien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. OOP vastaa opiskeluun liittyvistä tuki- ja kehittämistehtävistä, osallistuu avustamalla opetuksen järjestelyihin sekä koordinoi opiskelijoiden opintoja ja opiskelua edistäviä ja opiskelukykyä lisääviä palveluja.

OOP yhteiset –yksikkö toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä korkeakoulujen opinto- ja opiskelijapalvelujen, koulutusohjelmien (koulutusohjelmajohtajat, opettajat) ja ylioppilaskunnan (opiskelijat) sekä useiden palveluorganisaatioiden (viestintä, kansainväliset palvelut, IT-palvelut, opetuksen strateginen tuki, kehityspalvelut, kirjasto) kanssa.

Opiskelijoille tarjottavat palvelut kattavat koko opiskelupolun tukitoiminnot, alkaen yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjauksen ja opiskelijarekrytoinnin tiedottamisesta, jatkuen opiskelijavalintojen kautta opiskeluaikana tarjottaviin palveluihin ja päätyen valmistumisvaiheen tukitoimintoihin.

Suoraan opiskelijoille tarjottavien palvelujen ohella korkeakoulujen Opinto- ja opiskelijapalvelut koordinoi ja avustaa koulutusohjelmia ja laitoksia opetuksen käytännön järjestämisessä sekä opintojen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Yksikkö tukee koulutusohjelmia ja laitoksia myös opetussuunnitelmien valmistelussa ja kehittämisessä. OOP yhteiset –yksikkö toimii korkeakoulujen tukena.