pala palalta osa 2: kurssitehtävät

Verkko opetuskäytössä -kurssi perustuu tehtävien tekemiselle sekä tekemisestä saatujen kokemusten reflektoinnille. Siksipä kurssilla tehdään monenlaisia pieniä tehtäviä. Tehtävien tekemiseen pätee seuraavat:

1. yhtään esseetä ei kirjoiteta

2. tai jos essee kirjoitetaan, sitä ei palauteta paperilla eikä .doc, .pdf tai .odd -tiedostona vaan verkkotekstinä wikiin, blogiin, oppimisalustalle tai vaikka paloina twitteriin. Tässä on lupa olla luova ja kokeilunhaluinen. Samalla kannattaa myös arvioida sitä, millaisia tunteita muuttuneet toimintatavat herättävät? Entä millaisia ponnisteluja verkkotekstin kirjoittaminen vaatii?

3. Jokaisen tehtävän kohdalla on hyvä keskittyä hetki miettimään sitä, millaisia taitoja tehtävän suorittaminen vaatii ja millaisissa tilanteissa nyt tekeillä olevan tehtävän-tyyppiset tehtävät soveltuisivat käytettäviksi. Kurssin kontekstissa osa tehtävistä jää eittämättä hieman irrallisiksi mutta ehkäpä tämä pala palalta -teksti vahvistaa tehtävien asemaa.

4. Kokeillaan synkronisia sekä asynkronisia toimintatapoja, yksin sekä ryhmässä.

5. Pohditaan kuinka mikäkin tehtävistä voisi helpottaa omaa työtä opettajana

6. Muuta, mitä?

Kurssin tehtävät (ja ajatukset tehtävien takana):

Välinetutustumiset pienryhmissä (jaetaan tietoa, tehdään yhdessä), oman ohjaussuunnitelman laatiminen ja ohjauksen rikastaminen tvt-keinoin (oman työn arviointia ja kehittämistä), kollegahaastattelut (yhteisöllinen lähestymistapa, avoimuus ja kollegiaalisuus), oman tvt-uudistuksen suunnittelu (ja toteutus) (mitä lisäarvoa tvt voi tuoda omalle työlle?) sekä aineistotehtävä, jossa etsitään ja arvioidaan oman alan verkkomateriaaleja (monenlaiset materiaalit,tekijänoikeudet jne…).