pala palalta osa 1: ennakkotehtävä

pala palalta-kirjoituksissa on tarkoitus avata syitä (ja seurauksia) eri toimintamallien käyttöön lähipäivissä ja verkkotyöskentelyssä sekä reflektoida menetelmien sopivuutta ja omaa kokemustamme tapahtumista.

Ensimmäinen palastelu  käsittelee kurssin tapahtumia ennen ensimmäistä lähipäivää.

Ennen ensimmäistä lähipäivää Verkko opetuskäytössä -kurssi oli jo pyörähtänyt käyntiin kahdella osallistumisella. Ennakkotehtävä-Aarrejahdissa tutustuttiin erilaisiin verkon välineisiin ja tehtiin pikainen katsaus/arvio niiden soveltuvuudesta opetukseen. Ennakkotehtävän tavoitteena oli virittäytyä kurssin teemoihin ja herättää aivot oikealle taajuudelle huomaamaan verkon monet mahdollisuudet sekä se, että työtä niin aivoille kuin käsillekin on luvassa. Aarrejahti-tehtävää suoritettiin yhden viikon aikana omaan tahtiin, jolloin jokainen sai valita juuri omaan aikatauluunsa sopivan hetken retkelle.  Jahtiviikolle oli järjestetty myös päivystys ennaltailmoitettuina aikoina ( jota muuten kukaan ei tarvinnut) .

Toinen osallistuminen oli connect pro-verkkoistunto. Tässä osallistuminen oli siis verkossa ennalta sovittuna ajanhetkenä toteutunut tapaaminen ja tietoisku. Verkkoistunnossa käsiteltiin oppimista jaettujen kohteiden yhteisenä kehittämisenä. Istunnossa esiteltiin kurssin tehtäviä yleisesti sekä paneuduttiin aineistotehtävään. Aineistotehtävää ryhdyttiinkin rakentamaan wikiin jolloin saatiin jo viitteitä yhteistoiminnallisesta kirjoittamisesta ja yhteisestä tiedonrakentelusta. Aineistotehtävä onkin osoittautunut ennakoitua työläämmäksi ja hankalammaksi: tehtävän tavoitteena siis on: 1. pohtia (ja määritellä) kriteerejä joilla verkkomateriaalia valitaan 2. Saada yleiskatsaus oman alan verkkomateriaalien tilaan 3. löytää verkkomateriaaleja omaan käyttöön/ pohtia kuinka löydettyjä materiaaleja voisi hyödyntää vai voisiko?

Miksi näin? Ennen lähipäivää haluttiin tuoda esiin verkon monia mahdollisuuksia toiminnan järjestämisen suhteen ja aikaansaada kokemuksia synkronisesta sekä asynkronisesta verkkotyöskentelystä. Aarretta jahdattiin itselle sopivimpaan aikaan ja connect pro-istuntoa taas kokoonnuuttiin kuuntelemaan yhdessä ennalta sovittuun aikaan. Näillä tehtävillä oli toivottavasti myös vaikutusta osallistujien ajatteluun: voisiko tällaisia toimintatapoja hyödyntää omassa työssä? millaisissa tehtävissä?Millaiseen toimintaan asynkroninen työskentely sopii enkä mihin synkroninen?

Kokemuksien kautta voi myös peilata sitä, millaisia haasteita tehtävät toivat esiin: paljonko on varattava aikaa verkkotyöskentelylle (ja pitäisikö se merkitä kalenteriin kuten esim. palaverit?), entä tekniset haasteet? mitä jos verkkoväline ei toimi viimeisenä hetkenä? (tästähän saatiin autenttinen kokemus kun IT-osasto päivitti järjestelmiä päivää ennen lähipäivää), millainen on hyvä tehtävänanto verkossa?

Aarrejahdin aatoksiin pääsee muuten vielä käsiksi seuraamalla tuttua reittiä esimerkiksi Optimasta (tai täältä blogista) alkaen.