Oppimispäiväkirja luento 5

Kokonaisuutena luento oli sekavahko kokoelma erilaisia aiheita josta ei oiken jäänyt päähän koherenttia mielikuvaa.

Alussa lähdettiin liikkeelle aisteista ja käsiteltiin tarkemmin kuulo-, näkö- ja tuntoaistin toimintaa.
Korvan anatomian käyminen ei välttämättä ollut tälle kurssille tärkein aihealue, toisaalta se liittyy olennaisesti aistimuksen syntyyn aivoissa. Sama pätee näköaistinsolujen tarkemmalle käsittelylle. Näköaistiin liittyvät erilaiset aktivaatiot kun aistiärsyke muistuttaa kasvoja oli varsin mielenkiintoinen aihe jota mielellään tutkisi hieman lisääkin. Sitten käsiteltiinkin jos jonkunmoisia blobeja, tästä meni suurin osa ohi.
Kortikaalisista kytkennöistäkin riitti asiaa, eli opiskeltiin yhteyksiä eri alueiden välillä ja tapoja miten signaalit kulkevat näitä yhteyksiä pitkin. Tästä päästiin motorisiin ratoihin ja liikeaivokuoren toimintaan. Tähän liittyen käsiteltiin refleksejä ja liikkeiden ja liikesarjojen muodostamista. Pikkuaivojen rakenne ja toiminta liittyvät tähän aiheeseen olennaisesti.
Loppuluento käsiteltiin aivojen tilaa ja erilaisia kuvantamismenetelmiä joilla sitä voidaan tutkia.