Oppimispäiväkirja luento 3: Välittäjäaineita

Tiistain luennolta parhaiten mieleen jäi synaptinen signalointi ja välittäjäaineet, jotka tosin ovat jo tuttuja fysiologian kurssilta. Erilaisia kemiallisia välittäjäaineita käytiin kuitenkin tarkemmin läpi. Välittäjäaineet diffuntoituvat synapsiraon yli ja kiinnittyvät postsynaptisen neuronin reseptoreihin. Välittäjäaineet kuljettavat siis signaalin hermosolujen välillä. Aminohapot, kuten glutamaatti ja glysiini, ovat yleisimpiä kemiallisia välittäjäaineita, mutta myös amiinit esimerkiksi ACh ja neuropeptidit toimivat välittäjäaineina.