Oppimispäiväkirja 2

Toisen luennon pääasiallisena aiheena oli aivojen rakenne ja loppuluennosta käytiin vielä läpi aktiopotentiaalia ja neuronien rakennetta. Aivojen rakenne on erittäin monimutkainen, joten termejä ja erilaisia jaotteluita on paljon. Päällimmäisenä luennolta mieleen jäivät aivojen rakenteen luokittelu, sekä suurimpien vakojen, uurteiden ja poimujen nimet. Aivoja tutkittaessa on tärkeää tietää, missä päin aivoja kukin osa on, joten kävimme läpi pääsuunnat; anterior/posterior, superior/inferior, dorsal/ventral, rostral/caudal. Tämän lisäksi on tärkeää tietää miten päin aivot kuvassa ovat joten kävimme läpi myös leikesuunnat. Vaikka ihmisen aivojen rakenne on pääpiirteittäin samanlainen kuin muillakin selkärankaisilla, on pystyasennosta johtuen aivomme kääntyneet hieman eri asentoon, tämän vuoksi esimerkiksi rostraalinen(kärsänpuoleinen) ja anteriorinen(edempänä oleva) tarkoittavat yhtä ja samaa aluetta.

Luento oli kaikenkaikkiaan hyvin suurpiirteinen läpileikkaus aivojen osista ja niiden tehtävistä, joista suuri osa oli ainakin nimeltä tuttuja. Aivokuoren kerrostuneisuutta ja hermoratoja läpikäytäessä tuli ilmi jo paljon uutta asiaa. BioIT:n opiskelijoille erityisen tärkeä tieto on, miten aivoja voidaan tutkia, ja insinöörin näkökulmasta erityisesti aivokuvantaminen. Mieleen jäi erityisesti se, että vaikka koehenkilöt tekisivät lähes samanlaisia tehtäviä, voi reaktiot aivoissa olla hyvinkin erilaiset. Aivokuoren toiminnallisten alueiden toiminnan ymmärtäminen on vielä lapsen kengissä, vaikka yksittäistä tietoa onkin kerätty jo valtavia määriä. Solujen rakenne on aikaisempien kurssien vuoksi jo tuttua suurimmalle osalle opiskelijoista, joten ne käytiin läpi hyvin pintapuolisesti.

Löytyipä tälläinen muistia ja muistinpyyhkimistä käsittelevä Ylen Prisma dokumentti:

http://areena.yle.fi/video/1332181801406

Kannattaa katsoa jos vähänkään kiinnnostaa.