Aivojen anatomiaa – oppimispäiväkirja luennolta 2

Kurssin toisella luennolla käsiteltiin ihmisaivojen anatomiaa, hermosolujen rakennetta ja solukalvon sähköistä toimintaa. Asiat käytiin läpi melko nopeaan tahtiin, mutta hyvät pohjatiedot luennon aiheista ja etenkin käsitteiden tunteminen helpottivat huomattavasti opetuksen seuraamista. Uutena asiana luennolla tuli aivojen rakenteeseen ja erilaisiin toiminnallisiin alueisiin tutustuminen, joihin toivottavasti päästään vielä kurssin edetessä perehtymään tarkemminkin.  Hermoston toimintaan muuten olimme perehtyneet jo fysiologian kurssilla ja saaneet hyvän käsityksen muun muassa erityyppisten hermosolujen rakenteesta, hermosolujen sähköisestä toiminnasta ja aktiopotentiaalin kulusta. Myös anatomiaan liittyvät pää- ja leikesuunnat sekä symmetriat olivat sieltä tuttuja. Luennon kertaus ei kuitenkaan ollut pahitteeksi, sillä tutuistakin asioista sai nyt paremman kokonaiskuvan.

Oli myös hauska huomata, että fysiologian kurssin lisäksi myös Elollisen aineen fysiikka I -kurssi voisi tukea tämän kurssin asioiden ymmärtämistä, sillä esimerkiksi luennolla mainittu Nernstin yhtälö on ollut siellä juuri käsittelyssä.

Löysimme internetistä joitankin hauskoja aivojen anatomiaa käsitteleviä linkkejä, joiden avulla on mukava kerrata kotona tämänkertaisella luennolla käsiteltyjä asioita:

Kiva video, jossa pyöritellään hienoja 3D-aivoja ja esitellään aivolohkot ja aivokuoren toiminnalliset osat: http://www.youtube.com/watch?v=HVGlfcP3ATI

Itsepyöriteltävä 3D-aivomalli, jossa pääsee tutustumaan myös aivojen sisempiin osiin: http://www.healthline.com/human-body-maps/brain#1/7