Oppimispäiväkirja 3

Tiistain luennolla käsiteltiin aktiopotentiaaleja ja niiden syntyä, synapseja ja neuronien välittäjäaineita.
Aktiopotentiaalit sinänsä olivat ennestään tuttua asiaa valtaosalle ryhmästämme galenoksesta ja fysiologian kurssilta. Asiasta keskustelu kuitenkin osoitti että tieto asiasta on saattanut haurastua ajan saatossa ja kertaus voisi olla paikallaan.

Välittäjäaineista käteen jäi sekava kokonaisuus jota voi kuvailla ytimekkäästi termioksennuksena. Tärkeimpien nimet ehkä juuri ja juuri muistaa mutta ennemminkin mukaan tarttui välittäjäaineiden luokittelua ja vaikutuksia ja miten niihin voi vaikuttaa lääkkeillä. Tärkeimmät olivat muistaaksemme GABA, glysiini ja asetyylikoliini. Nämäkin sinänsä olivat ennestään tuttuja mutta tässä niihin ehkä mentiin syvällisemmin kuin fysiologiassa jaksoi tai kiinnosti perehtyä.

Synapseihin liittyvä osa luennosta oli pitkälti myös aiemman kertausta, osalle ryhmää se oli täysin vanhaa asiaa. Synapseissa tärkein pointti on se että sähköinen signaali muuttuu kemialliseksi. Lääkkeiden vaikutus perustuu synapsien reseptorien huonoon spesifisyyteen eli samaan reseptoriin voi sitoutua useita samankaltaisia aineita.

Tässä vielä esimerkki välittäjäaineiden puutteesta:
http://www.sub.fi/viidakontahtoset/