Oppimisalusta on muutakin kuin paikka tehtävien palautukselle

Oppimisalustat, joista Aallossa on käytössä Optima (nyt) sekä Moodle (tammikuusta 2012 alkaen),  tarjoavat monenlaisia työvälineitä opetukseen ja opetusmenetelmien/toimintojen monipuolistamiseen. Valmiit oppimisalustat on koottu toiminnoista, joilla voidaan luoda monipuolisia oppimiskokemuksia ja jotka mahdollistavat erilaisia tapoja innostaa oppijoita oppimaan. Oppimisalustoista löytyy työvälineitä niin vuorovaikutuksellisen oppimiskokemuksen luomiseen kuin yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja tiedon jakamiseenkin.

Oletko seurannut kuinka moni opiskelijoista kirjaa muistiinpanot luennollasi suoraan kannettavalla? entä kuinka moni näpelöi kännykkäänsä kesken luennon? Toimiikohan luentosalissa langaton verkko? Mitä jos muistiinpanoja tehtäisiinkin luennon aikana yhdessä/jaetuissa vuoroissa suoraan kaikkien nähtäville kurssin oppimisalustan työvälineillä kuten vaikkapa Optiman kirjoitusaluetta tai päiväkirjaa käyttämällä? Näin muutama opiskelija kirjoittaisi muistiinpanoja, joita muut voisivat kommentoida. Opettajan näkökulmasta tässä tehtäisiin samalla näkyväksi opiskelijoiden oppimisprosessia ja luennoitsija voi samalla huomata, ovatko kalvot ja esitys rakennettu siten, että ne muodostavat järkevän kokonaisuuden josta opiskelijat saavat jotain irti.

Entäpä jos oppimisalusta toimisikin kurssin yhteisenä vapaan keskustelun paikkana tai kohtaustilana luentojen välillä? Voisiko luentojen välillä aktivoida opiskelijoita keskustelemaan kurssin aiheista keskenään verkossa? Opiskelijoille voi myös tarjota esimerkiksi reaaliaikaista keskustelua hyödyntävän viikottaisen verkkovastaanoton tai keskustelualueen, jossa kurssin opettaja tai tutorit vastaisivat mieliä askarruttaviin kysymyksiin.

Voihan keskusteluun osallistumisen sisällyttää osaksi kurssin suoritustakin. Voit esimerkiksi edellyttää opiskelijan aloittavan keskustelun ja kommentoivan muutamaa muuta keskustelua. Tietysti keskustelun tason arviointi on hankalaa ja opettajan on osattava pysytellä riittävän kaukana, jotta opiskelijat uskaltautuvat keskustelemaan mutta voit miettiä onko tärkeämpää saada opiskelijat toimimaan yhdessä, oppimaan argumentointia ja jakamaan osaamista keskenään kuin tarkastella viestien pituutta. Mahdollista on myös vain seurata opiskelijoiden keskusteluunosallistumisaktiivisuutta ja tarvittaessa ohjata keskustelua kohti kurssin aiheita.

Entä olisiko täysin järjetön ajatus, että tänä vuonna kurssillasi oppimateriaali tehtäisiinkin yhdessä oppimisalustalle? Oppimisalustojen lisäksi esimerkiksi wiki tarjoaa mahdollisuuden työstää materiaalia yhdessä. Opiskelijat voivat käsitellä tiettyjä kurssinaiheita ensin pienryhmissä ja koostaa aiheestaan sivuja oppimisalustalle esiteltäväksi muulle ryhmälle, opettajana voit tarvittaessa täydentää tai pyytää muita ryhmiä tekemään niin. Opettajan ei myöskään aina tarvitse tietää kaikkea kaikesta vaan asioista voidaan ottaa selvää yhdessä luennolla tai verkossa luentojen välillä.

Voit myös hyödyntään opiskelijoitasi valmiiden materiaalien ja linkkien löytämisessä. Usein opiskelijoilla on näppäriä tapoja löytää verkosta monenlaisia verkkomateriaaleja, kuvia, animaatioita, videoita sekä linkkejä joten miksipä et käyttäisi tätä mahdollisuutta? Tälläinen voisi toimia herättävänä ennakkotehtävänä kurssin aiheisiin perehtymiseksi tai voisit aktivoida opiskelijat materiaalin etsintään kurssin kuluessa osana kurssisuoritusta. Oppimisalustalle koottu yhteinen linkkilista sekä löydettyjen materiaalien hyödyllisyyden arvioit, unohtamatta tekijänoikeuspohdintoja, ovat yhteisestä tiedon rakentelua sekä tiedon jakamista. Opettajan ei siis tarvitse tehdä kaikkea itse, opiskelijat voivat etsiä oppimateriaalia, arvioida materiaalin laatua sekä vertailla ja arvioida toistensa valitsemia linkkejä. Opettajan rooli on olla toimintojen ohjeistaja ja tsemppaaja.

Kurssilla yhdessä koostettu materiaali voi myös toimia pohjana seuraavien vuosien kursseille. Materiaalia voidaan vuosittain päivittää, muokata ja jalostaa eteenpäin yhdessä, näin materiaalista voi muodostua kumuloituva, moniääninen ja kattava tietovaranto sekä linkkipankki, josta olisi opiskelijoille hyötyä vielä kurssin päätyttyäkin.

Oppimisalustaa käytettäessä opiskelijoille jää näkyviä jälkiä, merkintöjä ja pohdintoja siitä, mitä kurssilla on tehty ja millaisia aiheita käsitelty. Opiskelija näkee työnsätulokset kertyneenä oppimateriaalina sekä palauttamiensa dokumenttien ja lisäämiensä linkkien avulla ja tehtävistä  annettujen palautteiden kautta opiskelijalle muodostuu näkemys siitä, kuinka opettaja on hänen toimintaansa kurssilla arvioinut.

Opettajalle oppimisalusta antaa mahdollisuuden tarjota erilaisia aktiviteetteja kurssilaisten käyttöön ja ohjata opiskelijan oppimisprosessia keskusteluilla, neuvoilla ja vinkeillä, verkossa. Tietysti oppimisalustan avulla on mahdollista myös ottaa vastaan opiskelijoiden tehtävien palautukset. Näin sähköposti ei kuormitu, paperit eivät joudu hukkaan ja opettaja voi myös arvioida työt itse tai antaa opiskelijoiden arvioida toistensta työt suoraan oppimisalustalla. Opettaja voi oppimisalustan työvälineillä myös seurata opiskelijoiden aktiivisuutta (kuka on palauttanut/lisännyt mitäkin ja milloin, kuka on osallistunut keskusteluun, kuka kirjoittanut muistiinpanot kurssipäiväkirjaan), jakaa valmista materiaalia, järjestää ajoitettuja verkkotenttejä tai kotitenttejä, perustaa kurssilaisille keskustelualueita, chat-piirejä tai oppimispäiväkirjan,vain taivas ja yliopiston levytila ovat rajana.

Miksi et aloittaisi jo tänä syksynä? optima.aalto.fi, moodle.aalto.fi sekä wiki.aalto.fi