Opinnäytetyö: Kerrostalojen yhteistilojen kehittäminen

Miten 60 ja 70  -luvun asuinkerrostalojen yhteistilat voivat tukea ihmisten moninaistuvaa arkielämää? Projekti pyrkii visioimaan miten jaetut tilat, kuten pihapiirit, sisäänkäynnit, porrashuoneet, käytävät, varastotilat, kerhotilat, saunaosastot ja pesutuvat voitaisiin käyttää voimavarana ja muunnella tai käyttää eri tavoilla parantamaan erilaisten ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Projekti on osa Lähiö 2072 -yhteishanketta ja monialaisen ‘Creative Sustainability’ -maisteriohjelman lopputyö. Samalla tavoin kuin Lähiö 2072 -yhteishankkeessa, tämän työn tavoite on olemassaolevan asuinrakennuskannan kehittäminen vastaamaan asukkaiden moninaistuvia tarpeita ja arvoja, tässä tapauksessa asuinkerrostalojen yhteistilojen avulla. Tutkimuskohde on Heka Vesala Oy:n taloyhtiö Kontulassa. Yhtiö koostuu kolmesta yhdeksänkerroksisesta talosta, jotka on kaikki rakennettu 1965. Talojen yhteistilojen käyttö sekä talon asukasrakenne ovat muuttuneet kuluneiden 47 vuoden aikana. Kun 60-luvulla asukaskerhossa näytettiin elokuvia lapsille talon pyöräsuojassa, tänään osittain samat asukkaat kokoontuvat kerran viikossa seniorikerhossa vuonna 1998 kellariin rakennetussa kerhotilassa.

Talon yhteistilojen historiasta on rakennettu aikajana, joka jatkuu tulevaisuuteen. Projektin tavoite on visioida yhteistilojen tulevaisuutta eri osapuolten kanssa eri ajanjaksolla. Mihin voisi tänään käyttää tyhjäksi jääneitä tiloja? Mitä voisi muunnella seuraavan putkiremontin parissa?

Lisätietoja:

Niamh Ni Mhorain

Diplomityöntekijä, Barch, Aalto-yliopisto

046 6597834