Opetuksen tietojärjestelmässä on oltava mukana Oodin opiskelijatietoja

Millaista kurssipalautejärjestelmää sinä käytät? Millaisia opetuksen tietojärjestelmiä yleisesti käytät?

Silmäni ovat auenneet ja olen havainnut itse käyttäneeni kurssipalautejärjestelmää, joka ei ole edes ollut opetuksen järjestelmä. Siinä on opetukseen liittyvää vain kyselylomakkeen kysymykset. Kaikki muu, vastaajat, palautteiden luotettavuuden arviointi, vastapalautteen kirjoittaminen ja kehittämistoimet ovat järjestelmän ulkopuolisia. Kaikki luultavasti kuitenkin toimii – ainakin jos haluamme vain kerätä aineistoa:

 • Vastaajia ei autentikoida: Hesarissa (30.7.2011) 20 vuotta yhdessä soittaneesta Apulannasta kirjoitettiin, että se lähetti televisioon kymmenien eri tyttöjen nimissä fanipostia. Kuinka moni opettaja kirjoittaa kurssipalautteeseen itseään kehuvia kommentteja?
 • Vastaaja itsessään ei saa järjestelmästä kuittausta, onko vastannut ja mitä on vastannut. Silti aineistosta löysin vain muutaman tapauksen kolmen vuoden ajalta, jossa opiskelija on lähettänyt kolme kertaa palautteen samalle kurssille.
 • Vastaajan taustatietoja ei yhdistetä kommentteihin. Ne voisivat auttaa lukijaa tulkitsemaan (arvailemaan) joidenkin kommenttien vakavuutta.
 • Opettajan laatima vastapalaute on jossain muualla, jos missään.

Uskoaksemme tämä kurssipalautejärjestelmä on kuitenkin toimiva. Olemme ainakin vakuuttaneet laadunvarmistusihmiset (vrt. KKA 1/2008, TEE 2011). Se ei vain ole “nykyaikainen” järjestelmä. Opetuksen tietojärjestelmässä tulee olla mukana Oodista saatavia opiskelijatietoja.

Otetaan toiseksi selventäväksi esimerkiksi palvelu, jossa opettaja tai laitoksen sihteeri kirjaa 100 tenttipaperin pisteet sähköiseen muotoon. Vielä muutamia vuosia sitten toimittiin niin, että tenttipisteet ja niistä saatava arvosana syötettiin tietokoneelle, tulostettiin paperi, lähetettiin se allekirjoitettuna kansliaan, jossa tiedot kirjattiin uudestaan paperilta tietokoneelle. Kyseessä siis ketju A/D -> D/A -> A/D. Nykyinen tapa on siirtää tieto opettajalta tai sihteeriltä sähköisesti kansliaan. Tähän tarvitaan määrämuotoinen tekstitiedosto, jonka tuottaminen taulukkolaskentaohjelmalla vaatii taikuuksia, toisin sanoen varsin hyvää ymmärrystä Excelistä.

Miksi meillä ei olisi opetuksen tietojärjestelmää tenttipisteiden kirjaamiseen ja arvosanan määräytymiseen:

 • toimii selaimella
 • oletetaan vaikkapa 5 tehtävää a 6 p; mutta tehtävien määrää ja maksimipisteitä voi vaihtaa sujuvasti
 • pisteet voi syöttää nopeasti ja helposti (voisiko jopa puolikkaat pisteet kirjoittaa ilman desimaalipilkkua: 45 -> 4,5)
 • tekee tarvittavat yhteenlaskut ja tarkistukset (tehtävien maksimipistemäärät)
 • sisältää opiskelijoiden tiedot (nimi, opiskelijanumero, koulutusohjelma), jotta virheellinen opiskelijanumero huomataan heti
 • arvosanarajat voidaan määritellä itse (arvosanahistogrammi) tai ohjelma ehdottaa niitä
 • tuottaa halutunlaisen ulostulon (paperi allekirjoitettavaksi, sähköiset Oodi, Noppa, OSR, …)

Parhaiten tämä palvelu sopii Tietotekniikan laitoksen kehittämään ja ylläpitämään OSR-järjestelmään. Kenties se on jo siellä valmiina?! Matematiikan laitoksellakin lienee järjestelmä tehtynä?