Open Architecture Network

Arkkitehdit suojelevat yleensä tekijänoikeuksiaan tiukasti, tietysti hyvästä syystä. On kuitenkin myös suunnitelmia, joita halutaan jakaa yleiseen käyttöön. Näin niistä hyötyvät apua tarvitsevat sellaisissakin maankolkissa, joihin suunnittelija itse ei voi tai keksikään mennä.

Kansainvälinen Open Architecture Network tarjoaa kanavan suunnitelmien jakamiseen yleishyödylliseen käyttöön. Verkosto toimii kommunikaatiovälineenä avoimen lähdekoodin periaatteella. Tavoitteena on auttaa niitä, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta käyttää suunnittelun ammattilaisia.

Verkostoon kuuluu noin 50 000 arkkitehtia ja designeria, jotka tekevät vapaaehtoistyötä jakamalla suunnitelmiaan hätää kärsivien avuksi. Erittäin laajaa ja tärkeää työtä tekevä järjestö on mielenkiintoinen vastine siihen, mitä tekijänoikeuksista yleensä ajatellaan. Sen kautta jaetaan ideoita ja sovelletaan suunnitelmia eri ympäristöihin. Verkosto avaa myös uusia ovia suunnittelijoiden väliseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Open Architecture Network toimii aktiivisesti katastrofialueilla, rakentaen asumuksia ja muita tarvittavia tiloja tuhoalueilla. Se tekee paljon työtä osallistaakseen paikallisia suunnitteluprosessiin.
Japanissa verkoston työryhmä työskentelee yhdessä paikallisten pienyrittäjien kanssa tsunamin tuhojen korjaamisen jälleenrakentamishankkeissa. Minamisanrikun pienen kalastajakylän asukkaita autetaan mm. hyväntekeväisyyskonsertin tuottojen avulla.