Open Access Aallossa?

Yritin hakea Aallon web-palvelimilta onko yliopistomme jollakin tavalla ottanut kantaa open access julkaisemisen puolesta (tällaiseen tiedonhakuun suosittelen muuten The Aalto University Unofficial Search:iä). En löytänyt.

Löysin kuitenkin Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelusta artikkelin joka käsittelee Open Access -järjestelmää. Hyvä. Artikkelissa ei kuitenkaan kerrota sitä onko Aallossa joku tahtotila asian suhteen. Näin ollen oletan, että asiaa ei ole erityisesti käsitelty Aallossa.

Minusta asiasta olisi syytä keskustella ja olla siitä myös jotakin mieltä. Mielestäni asia on niin tärkeä, että rehtoreiden olisi syytä sanoa aiheesta jotakin. Toinen tie voisi olla keskustella asiasta Professorineuvostossa tai Akateemisten asioiden komiteassa ja viedä sitä sitten tätä kautta rehtoreille.

Mieluiten näkisin asian etenevän nopeasti ilman sen kummempaa uudelleen puintia. Nimittäin kaikki meidän “verrokkimme” maailmalla ovat asiaan sitoutuneet.

Esimerkiksi Helsingin yliopistossa rehtori on tehnyt asiasta päätöksen 26.5.2008. Sen mukaan, Helsingin yliopisto on Suomen yliopistojen rehtoreiden neuvoston mukana allekirjoittanut Berliinin julistuksen tieteellisen tiedon avoimesta saatavuudesta ja näin sitoutunut edistämään tieteellisen tiedon avointa saatavuutta.

Jotta asia ei jäisi pelkäksi julkilausumaksi tulisi opetuksen ja tutkimuksen tuen ja/tai kirjaston myös ottaa asia omakseen ja tarjota palveluita joissa tutkijat voivat helposti julkaista töitään avoimesti. Tämän ei tarvitse rajoita sitä millä foorumeilla tutkijat julkaisevat. 65% tieteellisistä lehdistä antavat jo tutkijalle oikeuden julkaista ns. “final draft” verkossa (ja saahan sitä toki muissakin julkaista).