Onnen paikat

Heli Ponto tarkasteli pehmoGIS-vastaajien onnen paikkoihin liittämiä avovastauksia teksti- ja sisällönanalyysien avulla. Hän analysoi onnen paikkojen laadullisia ominaisuuksia ja paikkoihin liittyviä kokemuksia.