Onko yritysten yhteiskuntavastuu silmänlumetta – Onko työntekijän irtisanominen eettisesti oikein?

Vastaajana professori Paul Lillrank Perustieteiden korkeakoulusta, tuotantotalouden laitoksesta:

Yritysten missio on tuottaa arvoa asiakkaille, omistajille, työntekijöille ja kumppaneille. Suhteita näihin keskeisiin sidosryhmiin hoidetaan markkinoiden, yhtiökokousten ja työehtosopimusten avulla. Yritykset voivat kuitenkin missiotaan toteuttaessaan aikaansaada tahattomia sivuvaikutuksia kolmansille osapuolille. Näiden hoitamista kutsutaan yhteiskuntavastuuksi.

Irtisanominen, palkkaaminen ja irtisanoutuminen ovat eettisesti samankaltaisia. Olennaista on, mitä sovitaan ja miten sovitusta pidetään kiinni. Kaikkia voi tehdä nätisti tai rumasti. Yrityksiä ei voi eettisesti velvoittaa pitämään tarpeettomaksi käynyttä työvoimaa, yhtä vähän kuin asiakkaita voi velvoittaa ostamaan kalliita ja huonoja tuotteita tai työntekijää pysymään epätyydyttävän työnantajan palveluksessa.