On aika Aallon yhteiselle tutkimustietojärjestelmälle!

Aalto-yliopisto on ollut olemassa kaksi vuotta. Monia palveluja ja järjestelmiä on aaltoistettu. Opetuksen järjestelmien kokonaisuutta on kartoitettu viime keväästä lähtien. Tänä keväänä on polkaistu käyntiin esiselvitysprojekti selvittämään Aallon yhteistä tutkimustietojärjestelmää, työnimeltään ACRIS (Aalto Current Research Information System).

Tutkimustietojärjestelmän hankkiminen on haasteellinen tehtävä. Tutkimus- ja julkaisutoiminnalle asetettavat vaatimukset monimutkaistuvat koko ajan.

  • OKM:n uuden yliopistojen rahoitusmalliehdotuksen mukaan (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okmtr26.pdf?lang=fi) kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaisut artikkelit ovat entistä arvokkaampia.  Tämänkin vuoksi julkaisutoiminnan tietojen täytyy olla täydellisinä ja oikein järjestelmissä.
  • OKM:n tulevat raportointivaatimukset ovat vielä tuntemattomia, joten yliopistolla täytyy olla valmiuksia kerätä ja yhdistää tietoja, joita ei ole aikaisemmin raportoitu.
  • Lisäksi ja ehkä tärkeimpänä vaatimuksena: Aallon sisäiset tiedonkeruun ja raportoinnin vaatimukset kasvavat. Tarvitaan tietoja muun muassa siitä, kuinka paljon monitieteistä tutkimusta Aallossa tehdään ja miten tenure track:iin hyväksyt professorit pärjäävät tenure trackiin vaatimuksiin nähden. Lisäksi tänä keväänä aloitettu Scientific and Artistic Advisory Board toiminta vaatii ajantasaista tietoa siitä, miten Aallon tutkimus pärjää laadullisesti ja määrällisesti, puhumattakaan sisäisten ja ulkoisten katselmointien ja arviointien tarpeista.
  • Myös tutkijat haluavat saada julkaisutietonsa, erityisosaamisensa ja akateemiset ansiot näkyviin maailmalle, myös tässä järjestelmä on avuksi.

Onneksi työtä ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä. Heti yhdistymisen jälkeen vuonna 2010 laadittiin ensimmäiset suunnitelmat Aallon yhteisestä tutkimustietojärjestelmästä. Vaikka OKM:n aloittama kansallinen tutkimustietojärjestelmähanke JURE ei toteutunutkaan, JUREn aikana tehtyjä selvityksiä ja kartoituksia voidaan käyttää alkutietoina uutta tutkimustietojärjestelmää, sen toiminnallisuutta ja siihen liittyviä prosesseja mietittäessä.  Lisäksi Helsingin yliopisto on hankkinut oman tutkimustietojärjestelmänsä vain pari vuotta sitten (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/) ja projektin projektipäällikkö toimii ACRISen ohjausryhmässä. Tutkimuksen vararehtori Ilkka Niemelä on tutkimustietojärjestelmän omistaja ja projektin sponsori, joten johdon tuki on hankkeen takana.

Matka kohti Aallon yhteistä tutkimuksen tietopankkia on alkanut!

sailing boat