News from Stanford – kuulumisia Stanfordista

Six Aalto students will start the Stanford Summer International Honors Program (SSIHP) later this month. In this blog we can read about their experiences.

Kuusi Aallon opiskelijaa aloittaa opintonsa Stanfordin kesäkoulussa myöhemmin tässä kuussa. Tässä blogissa he jakavat kokemuksiaan ja tunnelmiaan.