News from Stanford – kuulumisia Stanfordista

Three Aalto students are now in Stanford starting the Stanford Summer International Honors Program (SSIHP) on Mon 18. In this blog we can read about their experiences.

Kolme Aallon opiskelijaa on parhaillaan Stanfordin kesäkoulussa aloittelemassa opintojaan. Tässä blogissa he jakavat kokemuksiaan ja tunnelmiaan.