Neljäs asiantuntijaluento

Neljännellä asiantuntijaluennolla Tuomas Haltia luennoi proteiinisynteesistä ja kohdentumisesta. Asiat käytiin läpi aikamoista vauhtia, joten asioita ei ehditty käsitellä kovin syvällisesti.

Proteiinisynteesi alkaa transkriptiolla eli geenin lukemisella DNA:sta RNA-ketjuksi. Geenin lukemisen hoitaa RNA-polymeraasi II -niminen entsyymi, joka purkaa DNA:n kaksoiskierrettä jotta lukeminen onnistuu. Mieleeni jäi etenkin se, että suoraan DNA:sta luettu esi-RNA ei toimi sellaisenaan vaan sitä täytyy muokata: 5′ cap ja poly-A -häntä lisätään ja intronit poistetaan. Lopputuloksena saadaan lähetti-RNA.

Lähetti-RNA:n kääntämistä proteiiniksi kutsutaan translaatioksi. RNA-ketjuun kiinnittyvä ribosomi lukee ketjua ja muodostaa vastaavan polypeptidiketjun siirtäjä-RNA:n avulla. Proteiinin aminohapot tulevat oikeaan järjestykseen, koska siirtäjä-RNA sitoo tiettyä aminohappoa ja tunnistaa paikkansa lähetti-RNA-ketjussa oman antikodoninsa avulla. Kun teoria oli saatu käsiteltyä, katsoimme vielä pari havainnollistavaa videota, joissa käytiin läpi koko proteiinisynteesi.

Mieleenpainuvinta oli, että ribosomissa RNA katalysoi peptidisidoksen syntymistä ja prosessi kuluttaa paljon energiaa.

Viimeisenä kävimme läpi kohdentumisen, eli miten valmis proteiini löytää tiensä sinne missä sitä tarvitaan. Proteiineihin liitetään tietynlainen osoitelappu, esimerkiksi signaalipeptidi tai tietynlainen sokeri, joka ohjaa proteiinin paikalleen. Kohdentuminen käytiin läpi erittäin nopeasti ja ainakin itselleni jäi vielä epäselväksi osoitelappujen toiminta. Jonkinlainen kunnollinen esimerkki olisi varmaankin avannut aihetta paremmin.

Loppuvaikutelmaksi luennosta jäi, että aikaa oli liian vähän ja joitain asioita jouduttiin käymään liian nopeasti. Proteiinisynteesin vaiheet ja kohdentumisen periaate tuli varmasti opittua, mutta aiheisiin olisi voitu mennä vielä hieman syvemmälle.

Ryhmän kommentit:

Tuomas: “Mieleen jäi havainnollistava video proteiinisynteesin vaiheista, sekä se että yksi eksoni koodaa yleensä yhtä domeenia”

Milka: “Mieleeni jäi lähettiRNA ja, että ribosomeja on kahdenlaisia”

Iivari: “Proteiinisynteesissä toimivat mm. m(messenger)rna, kodonit, t(transfer)rna, antikodonit ja ribosomi.”