Näädät vierailee: TTL

Kurssin kolmas exkursio oli vierailu Työterveyslaitokselle. Siellä siellä pääsimme tutustumaan miten tutkitaan työn henkistä kuormittavuutta, siitä aiheutuvaa stressiä, väsymystä ja niiden vaikutustua työntekoon. Nämä ovatkin nykyään TTL:n tutkimuksen pääkohteita.

Yksi tutustumiskohteistamme oli työntekosimulaattori, jossa koehenkilö joutui tekemään kahta hyvin yksinkertaista tehtävää, erottamaan toisistaan parillisia ja parittomia numeroita sekä vokaaleita ja konsonantteja. Kokeen avulla huomattiin, että vaihdettaessa tehtävästä toiseen työnteko hidastuu, vaikka tehtävät olisivatkin yksinkertaisia. Väsyneillä hidastuminen on vielä selkeämpää. Tämän perusteella olisi siis luultavasti tehokkaampaa tehdä vain yhtä työtehtävää kerrallaan.

Toisella pisteellä tutustuttiin vireystilan mittaamiseen ja unilaboratorioon. Vireystilan tarkkailuun oli kehitetty pienikokoisia laitteita, joita työntekijät pystyvät käyttämään omilla työpaikoillaan ja siten oikeissa työolosuhteissa. Niillä mitattiin muun muassa EEG:tä, EKG:tä ja sykettä. Myös silmän räpäytyksen kestolla pystyttiin arvioimaan vireystilaa. Unen laadun tutkimiseen eri olosuhteissa oli unitutkimushuoneita, joissa oli muun muassa EEG-laitteita. Sängyt oli varustettu paineantureilla, joiden avulla pystyttiin tarkkailemaan koehenkilön asentoa. Niissä pystyttiin selvittämään, miten meluisuus ja lämpötila vaikuttavat uneen.

Näimme myös TTL:llä kehitetyn laitteen, jolla pystyttiin selvittämään silmien suuntausta. Laite oli silmälasien mallinen, joten sitä käytettäessä päätä pystyi liikuttamaan normaalisti. Silmän suuntaus saatiin selville linssistä heijastuvan infrapunan avulla. Katseen kohdistumisen tarkkailua pystytään hyödyntämään esimerkiksi käyttöliittymiä kehitettäessä ja vireystilan tarkkailussa.