Näädät vierailee: Elekta

Helsingin Hakaniemessä sijaitsee MEGiin ja sen signaalinkäsittelyyn keskittyvä Elekta Neuromag. Alunperin Teknillisestä Korkeakoulusta vuodelta 1989 peräisin oleva spin-off yritys siirtyi ruotsalaisen Elektan omistukseen 2003. Tämä on helpottanut muun muassa laajenemista globaaleille markkinoille.

Pitkähköllä powerpoint-setillä käytiin läpi MEGin toimintaperiaatteita sekä signaalinkäsittelyä. MEG pystyy havaitsemaan lähinnä aivokuorelta samansuuntaisesti suuntautuneiden neuronipopulaatioiden muodostamia magneettikenttiä, joiden aiheuttamia virtoja nestemäisellä heliumilla jäähdytetyt SQUID-anturit lopulta mittaavat. Näitä antureita on nykyisissä laitteissa 306. Vuonna 1983 TKK:lla ensimmäinen laite oli neljäkanavainen. MEGin vahvuus on hyvä aikaresoluutio, joka on aivotoimintojen aikaluokkaa eli noin millisekunteja. Esimerkiksi fMRI ja PET ovat usein liian hitaita huomaamaan kaikkea oleellista.

MEGin heikkouksia ovat SQUID-antureiden vaatima eristekerros, mikä kasvattaa antureiden etäisyyttä itse aivoihin, sekä herkkyys häiriösignaaleille, oli se sitten kehon metalliesineet tai viereinen hissi. Kohinaa suodatetaan muun muassa keskiarvoistamalla useita mittauksia satunnaishäiriön poistamiseksi, sekä SSP- (Signal Space Projection) ja SSS-algoritmeilla (Signal Space Separation). Uudemman SSS-algoritmin ideana on eritellä signaalilähteet antureiden sisä- ja ulkopuolelle, joista ulkopuoliset yritetään poistaa. Kalvoilla näytettiin matematiikkaa näiden operaatioiden takana, mikä antoi hyvää käytännön mielikuvaa siitä mitä oikeasti tapahtuu.

Käynnissä olevia tutkimuskohteita ovat muun muassa peilisolut, objektien nimeäminen visuaalisesta huomaamisesta itse puhumiseen, epilepsiatutkimus sekä aivotärähdyksien diagnosointi.