Monitieteistä oppimisen tutkimusta – ohjausta ja yhteistyötä jatko-opintoihin aikoville tai alkuvaiheessa oleville keskiviikkona 5.10.2011

Monitieteistä oppimisen tutkimusta – ohjausta ja yhteistyötä
jatko-opintoihin aikoville tai alkuvaiheessa oleville keskiviikkona
5.10.2011

Ovatko maisteriopintosi loppusuoralla? Oletko kiinnostunut
jatko-opinnoista? Kaipaatko lisätietoa jatko-opintoihin vaadittavan
tutkimussuunnitelman laatimisesta? Kiinnostaako sinua monitieteinen
oppimisen tutkimus?

CICERO Learning (www.cicero.fi) tarjoaa ohjausta ja yhteistyötä yli
tieteenalojen rajojen jatko-opintoihin aikoville tai alkuvaiheessa
oleville opiskelijoille  lukuvuonna 2011-2012. Tapaamisten tavoitteena on:
– tukea opiskelijaa maisteriopintojen loppuvaiheessa ja tohtoriopintojen
käynnistämisessä
– tarjota monitieteinen keskustelufoorumi tutkimusaiheiden kartoittamiseksi
– tarjota mielenkiintoisia monitieteisiä tutkimusaiheita
– tukea tutkimussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman hahmottamisessa.

Sisältö ja työskentelymuodot:
Ryhmän työskentely koostuu kerran kuukaudessa järjestettävästä 2h
tapaamisesta, jossa käydään läpi opiskelijoiden oman kiinnostuksen
mukaisia tutkimusalueita. Jokainen opiskelija esittelee itseään
kiinnostavan tieteellisen julkaisun. Lisäksi opiskelija kirjoittaa
valitsemastaan tutkimusalueesta esseen, joka voi toimia pohjana
tutkimussuunnitelmaksi.

Aktiivinen osallistuminen, tieteellisen artikkelin esittely ja esseen
kirjoittaminen vastaa 3 op:n suoritusta. Opintopisteiden hyväksymisestä
tutkintoon tulee neuvotella omalla laitoksella tai tutkinnosta vastaavan
tahon kanssa. Suorituksesta saa todistuksen.

Ryhmän vetäjinä toimivat professori Hannele Niemi ja professori Jari
Multisilta. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana.
Ensimmäinen tapaaminen järjestetään keskiviikkona 5.10.2011 klo
17.00–19.00 (huone K108, Minerva, Siltavuorenpenger 5A, Helsingin
yliopisto).

ILMOITTAUTUMINEN: Ensimmäiseen tapaamiseen ilmoittaudutaan sähköpostitse
osoitteeseen cicero(at)cicero.fi (otsikkokenttään:
Jatkokoulutustapaaminen 5.10.) maanantaihin 3.10.2011 mennessä.

Tervetuloa!