Monitahoinen kommunikaatio energiatehokkaan yhdyskunnan aikaansaamiseksi?

Kolmas ja viimeinen KEMA-työpaja käsitteli maankäytön suunnittelun ajankohtaista aihetta, energiatehokkuutta. Design Factoryn Studio-tilaan kokoontui monialainen joukko alan asiantuntijoita niin tutkimus-, kunta- kuin rakennuttajapuoleltakin. Päivän käsiteltävinä hankkeina olivat Keski-Suomen kuntien Ekotaajama, Porvoon Skaftkärr, Joensuun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston lähilämpöverkkohanke sekä Aalto-yliopiston ja VTT:n Energiatehokkuuden potentiaalit-hanke.

Hanke-esittelyjen ja niiden herättämien mielenkiintoisten kysymysten jälkeen pureuduttiin panelistien valmistelemiin päivän väittämiin, jotka osoittivat maankäytön energiatehokkuustyön keskeisimmät haasteet ja mahdollisuudet. Aluekehityksen energiatehokkuustyö on monella suhteella vasta alkanut, ja yhteiset käytännöt ovat vasta muovautumassa. Lisäksi energiatehokkuuteen panostaminen vaatii uudenlaista yhteistyötä kaavoittajien ja energiainsinöörien välillä; tämän yhteistyön haasteena on löytää yhteinen kieli ja ymmärrys tavoitteista.

Päivän keskeisiä havaintoja olivat yhteistyön tärkeyden lisäksi energiatehokkuustyön kunnollinen linkittäminen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen monitahoisen prosessin eri vaiheisiin;on tunnistettava energiatehokkuuden kannalta eri vaiheille tyypilliset merkittävät ratkaisut. Tämä on myös haaste kaavoittajille ja energiainsinööreille ymmärtämään eri vaiheiden merkitys syvällisemmin.

Lisäksi puhetta oli myös energiatehokkuusluokituksista, joilla on suuri potentiaali monimutkaisen tiedon yksinkertaistamisessa ja viemisessä helposti ymmärrettävämpään muotoon. Kuten mittarityöpajassamme todettiin, on monenlaista työpajaa paraikaa kehitteillä. Näiden eri työkalujen vertailemiseksi onkin parhaillaan käynnissä KEKO-hanke.

Keskustelua aiheuttivat myös rohkeuden ja hyväksyttävyyden teemat, sekä herkkyystarkastelun tärkeys; lillukanvarsiin ei kannata mennä, vaan on ymmärrettävä oikeasti ratkaisevat kysymykset.

Työpaja on katsottavissa osoitteesta http://www.mirule.org/m/442.

Kolmen työpajan sarja on tarjonnut meille arvokasta tietoa, tahdommekin kiittää asiantuntevia panelisteja sekä yleisöä antoisasta keskustelusta! Käytämme nyt työpajoissa saatuja tietoja KEMA-tutkimuksen jatkojalostukseen; tutkimuksen tuloksia tullaan julkaisemaan seminaarissa syksyn aikana. Pysy siis kuulolla hankkeemme jatkosta!