Miten kestävä matkailualue tehdään? -käsikirja

Pitkään odotettu käsikirjamme kestävien matkailualueiden suunnitteluun ja rakentamiseen julkaistaan vihdoin ensi viikolla!

Pohdimme kirjassa Lapin matkailualueiden kestävyyttä maankäytön ja rakentamisen näkökulmasta. Taustalla on kaksivuotinen MATKA-hanke, jossa arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun, energiatekniikan ja luontomatkailun monialainen tutkijaryhmä rakensi näkemystä siitä, miten ja kenelle matkailualueita pohjoisilla alueilla tulisi suunnitella ja rakentaa, jotta kestävän kehityksen tavoitteet konkretisoituisivat ja tulisivat otetuksi huomioon.

Kirjan ennakkotilanneisiin ollaan yhteydessä heti ensi viikon aikana.

Kirjan voi tilata lähettämällä asiasta sähköpostiviestiä Tiinalle, osoitteeseen: tiina.merikoski@aalto.fi