Mitä, kuka ja missä

Aalto-yliopistoa ja sen palveluita on rakennettu jo jonkin aikaa. Konkreettisesti palvelujen pystyttäminen käynnistyi viime keväänä, kun Aalto otti ensiaskeleitaan ja palveluyksiköiden johtajat aloittivat tehtävissään. Palvelutoimintojen joukossa on myös tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki. ”Siis mikä?” saattaa moni kysyä. Haluatko tietää? No, kerronpa kuitenkin.

Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki (jota kutsutaan myös lyhenteellä TOST) on kolmiytiminen toiminto. Yhtenä sen tehtävänä on tukea Aalto-yliopiston rehtoreita ja muuta johtoa tutkimukseen ja opetukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelussa ja strategian toteuttamisessa. Toinen tärkeä tehtävä on tukea ja auttaa yliopiston opettajia kehittämään opetustaan ja kannustaa heitä käyttämään monimuotoisia opetusmenetelmiä, fokuksessa luonnollisestikin ICT opetuksen ja oppimisen välineenä. Kolmantena tehtäväkenttänä on tutkimuksen ja opetuksen arviointi, joista tällä hetkellä ajankohtainen on tuo jälkimmäinen. Opetuksen arviointi toteutetaan Aallossa keväällä 2011.

Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki –palvelut koostuu neljästä tiimistä: tutkimuksen strateginen tuki, opetuksen kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa sekä tutkimuksen ja opetuksen arviointi.

Tutkimuksen strateginen tuki –tiimi valmistelee rehtoraatille Aallon tutkimukseen liittyviä linjauksia sekä rahoituksen allokointia ja kehittää tutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen liittyviä toimintatapoja ja instrumentteja, kuten  tenure track, tohtorinkoulutus, huippuyksiköt ja muut korkeatasoiset ryhmät, uudet avaukset ja yhteistyösuhteet, SHOKit, FiDiProt ja tutkimusinfrastruktuurit.

Opetuksen kehittämistiimi (PAJA) tukee Aallon, koulutusohjelmien ja opettajien opetuksen kehittämistä, suunnittelee ja järjestää pedagogista koulutusta sekä vastaa opiskelijoiden ohjauksesta (opintopsykologitoiminta).  PAJAn tavoitteena on omalla toiminnallaan ja tuellaan parantaa opetuksen laatua ja edistää edellä käyvää ja monialaista opetusta. Koulutustoiminnallaan ja kehittämistyön tuella PAJA-tiimi edistää koulutuksen johtamista ja sen roolin vahvistamista.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -tiimin (VIPU) tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön edistäminen, kehittäminen ja arviointi opetuksessa, opiskelussa ja tutkimuksessa. Tehtävään sisältyvät: tarkoituksenmukaisten välineiden ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen; opetushenkilökunnan innostaminen, ohjaus ja kouluttaminen TVT:n opetus- ja tutkimuskäytössä; yliopiston sisäisen verkostoitumisen aktivointi omalla toiminta-alueella sekä yliopiston sisäisten opetuksen kehittämishankkeiden tukeminen.

Opetuksen arviointiprojektitiimi (ARVI) suunnittelee ja toteuttaa Aallon opetuksen ja koulutuksen arvioinnin (TEE). Arvioinnin suunnittelussa otetaan huomioon koulujen ja koulutusohjelmien näkemyksiä ja opetusalojen erityispiirteet. ARVI-tiimi on vuoden päästä mukana käynnistämässä arvioinnissa esitettyjen suositusten toimeenpanoa.

TOSTin toiminnan yhtenä punaisena lankana on tutkijoiden ja opettajien työn mahdollistaminen  sekä heidän työnsä tukemiseen tarvittavia palvelujen tuottaminen. Toinen punainen lanka on ennen kaikkea opetuksen ja tutkimuksen entistä vahvempi vuorovaikutus.

Mistä TOSTin tiimit ja tiimiläiset löytyvät?  Kampuksilta hyvinkin. Sekä PAJAlaiset että VIPUlaiset ovat Arabiassa, Töölössä ja Otaniemessä lähellä opettajia ja opiskelijoita. TOST haluaa toisaalta tarjota koulutusalakohtaista asiantuntemustaan ja osaamistaan kullekin korkeakoululle ja toisaalta huolehtia siitä, että sen asiantuntemus on laajasti käytössä koulusta riippumatta. Tiimeistä vain tutkimuksen strateginen tuki ja ARVI ovat Lämpömiehenkujalla.

TOSTin sivut Insidessa

Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki ei tee työtänsä yksin vaan yhdessä tutkijoiden ja opettajien sekä muiden aaltolaisten kanssa. Olemme yksissä tuumin viemässä Aaltoa maailman luokkaan; kehittäminen tapahtuu kouluissa, laitoksilla ja koulutusohjelmissa. Me olemme mielellämme tukenanne ja apunanne.  Kuulemme mielenkiinnolla ajatuksianne ja otamme innolla vastaan ehdotuksianne. Kuinka voimme auttaa?

Terveisin,
Ritva Dammert