Mitä jäi mieleen?

Nykyajan maisema-arkkitehtuuri -kurssilta jäi mieleen paljonkin. Kurssi oli opinnoissani ensimmäinen, jolla pohdittiin maisema-arkkitehtuurin filosofiaa ja käytiin systemaattisesti läpi alan ilmiöitä ja historiaa. Seminaariesitelmät antoivat alkusysäyksen tutkia eri maiden maisema-arkkitehtuuria oma-aloitteisesti. Tuntuu siltä, että olen saanut luennoilla ja seminaariesitelmien kautta valtavan määrän tiivistettyä informaatiota, joka nyt on vihossa muistiinpanoina ja mielikuvina siitä, mitä kaikkea maisema-arkkitehtuuri on ja voi olla ja mitä kaikkea voisi tutkia. Kurssiin tarvittaisiin toinen puoli vuotta sulatteluun!

Alkusyksyn historialuennot vastasivat jo osaltaan mieltä jäytäneeseen kysymykseen siitä, mitä oikein opiskelen. Vihdoin kaikkien valolaatikkojen, betonitöiden ja geomorfologisten muodostumien opettelun jälkeen luennot alkoivat vetää yhteen opittuja asioita ja osoittivat, että maisema-arkkitehtuurissakin on jokin punainen lanka, eikä vain sitä sun tätä yhteen niputettuna maan ja taivaan väliltä. Maisema-arkkitehtuurista jäi mielikuva asioita yhteen liittävänä ja aukkoja paikkaavana alana. Tehdessäni seminaariesitelmää Kiinasta huomasin, että toimijat, jotka pohtivat esimerkiksi ratkaisuja ruokaongelmiin ja väestönkasvun aiheuttamiin ongelmiin ovat usein maisema-arkkitehteja. Maisema-arkkitehtuuri ei siis olekaan ainoastaan puistojen suunnittelua, vaan kokonaisvaltaista elinympäristön epäkohtien huomaamista ja niihin reagoimista.

Alan laajuuden tajuaminen saa helposti pään pyörälle, mutta toisaalta se innostaa tutkimaan lisää. Luennoilta ja seminaariesitelmistä sai välineitä siihen – vihossa on pitkät listat nimiä, vuosilukuja, paikkoja ja osoitteita, joiden kautta pääsee aiheisiin syvemmälle kiinni. Blogin kirjoittaminen myös pakotti jäsentelemään omia ajatuksia paremmin kuin pelkästään keskusteluissa olisi ollut mahdollista. Kirjoittaessa asian muotoilua täytyy kuitenkin miettiä aina tarkemmin, ja usein juuri silloin oivallan jotakin. Kirjoittamista voisi jatkaa siksi myöhemminkin.