Millaisia palveluita tarvitaan – pohdintaa

Miten opettaja tulevaisuudessa opettaa, miten opiskelija oppii? Miten opetuksen suunnittelua tehdään, miten opetuksen onnistumista ja opintojen edistymistä seurataan? Mitä työvälineitä opettaja tarvitsee opettaessaan ja opiskelija oppimisessa, jotta heidän työnsä sujuu mutkattomasti, jotta he voivat viestiä monipuolisesti ja keskittyä vain siihen, mitä he parhaiten osaavat?

Olemme lähteneet työstämään palveluita, joita opettajat ja opiskelijat tarvitsevat uusien tavoitteiden saavuttamiseksi, etsimme ne kysymykset, joihin pitää saada vastaukset, jotta työn kannalta kaikki tarvittavat palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Metsästämme ideaalia tulevaisuutta, josta voi johtaa konkreettiset käytännön palvelut. Vain ne opetusta ja opiskelua tukevat palvelut tehdään, joita oikeasti tarvitaan.

Nykyiset järjestelmät on hankittu eri tarpeisiin, opintopalveluiden, opetuksen ja opiskelun järjestelmät ovat erillisiä, nyt ne pitäisi saada toimimaan saumattomasti yhteen. Toimintojen tulee olla niin helppoja, ettei tarvitse etukäteen miettiä, mitä pitää tehdä, jotta saisi esimerkiksi opetusmateriaalin julkaistua ja vietyä arkistoon, josta kenen tahansa on helppo löytää se jälkikäteen, luennot videoitua ja jaeltua poissaolleille opiskelijoille, tai tehtyä opintopolun mukaisen opintosuunnitelman lukujärjestyksineen tai katsoa suoritetut kurssit arvosanoineen.

Opetuksen suunnittelusta lähtien tieto etenee työvaiheesta toiseen prosessissa ja jalostuu matkan varrella hyödyttäen kaikkia Aallossa. Opetuksen suunnittelun tuloksena syntyy opetustarjonta, johon kohdistetaan “tilaukset” eli opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan reaaliaikaisesti, tehdään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä, jotta yhdessä sovitut tavoitteet saavutetaan.

Opetuksen johtaminen tarvitsee oikea-aikaista tietoa siitä missä mennään. Syklittäisen raportoinnin lisäksi tarvitaan online-aikaista tietoa siitä, mikä asia vaatii panostusta, jotta väärille urille ajautunut asia johdetaan uudelleen oikeaan suuntaan – tarvitaan oikea-aikaisia, näkyviä “savumerkkejä”. Tiedon saannin tulee olla nopeaa ja yksilöllistä kaikille.

Opettajan ja opiskelijan  tavoitteet ovat myös meidän tavoitteitamme, koska työmme on auttaa heitä. IT-järjestelmien pitää vapauttaa opiskelijoiden ja opettajien aikaa, jotta jokainen voi tehdä sitä, mitä parhaiten osaa – kaikkien pitää olla maailmanluokkaa omalla alallaan, jokaisella into ja halu tehdä asiat hyvin.

Satu Kekäläinen