Mikä Urbaani arki?

Syksyllä 2010 alkanut Urbaani arki -hanke on tullut päätökseen. Tässä blogissa esitellään hankkeen keskeisimmät tulokset.

Hanke koostui kolmesta teemasta: avara, sujuva ja hyvinvoiva arki. Teemoja yhdistävät käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulmat, uutta teknologiaa hyödyntävät metodit sekä pyrkimys yhdistellä monen tyyppistä tietoa urbaanien tilojen kehittämisessä. Kuhunkin teemaan liittyy pilottialueiden pari, joissa on pureuduttu kyseessä olevaan teemaan.

Avara arki -teemassa korostuu vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin ja metodiikan tuotekehitystyö eli pehmoGIS-alustan ja suunnittelijoiden tarpeiden huolellinen yhteensovittaminen. Avara arki viittaa myös tarpeeseen kehittää olemassa olevaa kaupunkiympäristöä sen omista lähtökohdista käsin, olemassa olevaa kunnioittaen ja uudistaen.

Sujuva ja hyvinvoiva arki -teemoissa tutkitaan erilaisten asukkaiden arkiliikkumista, arjen palvelujen käyttöä aika- ja paikkalähtöisesti tunnistaen samalla erilaisia asukkaiden arjen ympäristöjen käyttäjäprofiileja. Arjen sujumisen kannalta on tärkeää, missä asukkaalle keskeiset arkiverkon paikat sijaitsevat ja miten niiden välillä liikutaan. Urbaanit tilat tukevat tai vaikeuttavat hyvinvoivaa arkea. Tällä teema-alueella tutkitaan, millä ehdoilla erityyppiset urbaanin ympäristön tilalliset ratkaisut voivat vahvistaa terveellistä elämäntapaa.