Mellunkyläläisten luontokokemukset

Outi Silfverberg pureutui sosiologian gradussaan kaupunkiluontoon sekä kaupungin viheralueisiin liittyviin kokemuksiin ja merkityksiin asukasnäkökulmasta. Hänen tutkimusaineistonsa koostuu pääosin Itä-Helsingissä Mellunkylän alueella tehdyistä kävelyhaastatteluista sekä haastateltavien omasta asuinympäristöstään ottamista valokuvista.