Massakurssin N

Mikä on raja massakurssin opiskelijamäärälle? Pohdin erästä mahdollista määrittelyä, joka liittyy linjakkaan oppimisen (“constructive learning”, Biggs) vaatimaan arvioinnin ja oppimis/opetustekojen yhteyteen. Määrittelyni on: Kurssi on massakurssi, kun kurssin vastuullinen opettaja ei ole enää välittömässä yhteydessä arviointiin.

Sain eilen sähköpostiviestin, jossa kandidaattiseminaarin opiskelija ei ollut ollut tyytyväinen omaan arvosanaansa. Vastasin hänelle asiallisesti, että seminaarilla on julkiset arviointiohjeet, joiden perusteella vastuuopettaja vahvistaa (tai muuttaa) ohjaajan antaman ehdotuksen, ja että hänen on syytä olla yhteydessä vastuuopettajaan, jos haluaa arvosanan tarkistusta.

Kandidaattiseminaarikurssissa arviointi on erittäin hyvin kytköksissä oppimiseen vanhemman tieteenharjoittajan ohjauksessa. Sen sijaan arviointiohjeissa painotetaan lopputuotetta; prosessin hyvyys on implisiittisesti annettu aikataulussa pysymisenä ja kuinka hyvin on saanut ohjaajansa vakuutettua itseohjautuvuudesta. Arviointi on hajautettu ohjaajille, jotka parhaiten tietävät työn ja prosessin laadun. Vastuuopettajan mahdollisuus yksityiskohtaiseen arviointiin lepää vain kirjallisen työn ja ohjaajien lausunnon päällä, mikä on kylläkin sopusoinnussa arviointiperusteiden kanssa. Hän ei kuitenkaan voi olla koko kurssin ajan mukana kaikkien opiskelijoiden työprosessia seuraamassa, joten näin ollen tämäkin kurssi on massakurssi.

Entäpä muita esimerkkejä? Laitoksellamme on muutamia isoja kursseja, joissa tentissä käyviä opiskelijoita luentokauden jälkeen voi olla lähemmäs 200. Kurssin suoritus perustuu tenttiin ja pakolliseen harjoitustyöhön. Jos arviointia yksinkertaisestaan sillä, että itse arvosana määräytyy tentin perusteella, niin kurssin vastaava opettaja saattaa arvostella kaikki tentit itse, jolloin kyseessä ei olekaan massakurssi!

Keväällä arvioin itse läpi noin 60 opiskelijan työt (aktiivinen osallistuminen kevään mittaan, palautettuja harjoituksia, ryhmätentti). Ryhmätenttitilaisuudessa keskustelin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti 5-20 minuuttia. Suoritettujen tehtävien mukaan pääsimme yhteisymmärrykseen rekisterin vaatimasta (ja toisia opiskelijoita motivoivasta) arvosanasta. Tämä kurssi putoaa edellä osoitetun mukaisesti ei-massakurssiksi.

Ero näyttää olevan häilyvä sen mukaan, miten opettajan mukanaolo arvioinnissa käsitetään ja miten se milloinkin toteutuu.