Mahdollisuus vs. pakollisuus? Heureka!

Verkko opetuskäytössä -kurssin Optima-työtilassa on käytössä chat, jossa kurssiluotsit Venla ja Minna päivystävät tunnin ajan pari kertaa viikossa tiistaina ja torstaina. Chattaily ei ole toistaiseksi saanut tulta alleen. Chat-ajat eivät ole pakollisia läsnäoloja kurssiohjelmassa eikä niitä ole suoraan kytketty tehtävien tekemiseen. Reaaliaikainen keskustelu- ja ohjausmahdollisuus on siis tarjottu, mutta kukaan ei ole sitä vielä hyödyntänyt.

Emme ole olleet tästä yllättyneitä, koska ilmiö on tuttu monista muistakin yhteyksistä. Se mikä ei ole pakollista tai olennaisena osana suorittamiseen kuuluvaa tehtävää, jää helposti hyödyntämättä ja tekemättä.

Linjakkaan opetuksen malli (constructive alignment)  pyrkii hyödyntämään juuri tätä havaintoa. Sitä syntyy, mitä arvioidaan. Osaamistavoitteita ja työskentelytapoja kurssilla voikin lähteä miettimään arviointikriteereistä käsin.

Jos olisimme pitäneet tärkeänä osaamistavoitteena kurssilla, että opiskelija osaa hyödyntää tarjottua online-ohjausta (Optima-chatissa) oman kehittymisensä hyväksi, olisimme voineet laittaa chat-osallistumisen osaksi jonkin osatehtävän kehittelyä, ja siitä raportoinnin osaksi kurssin portfoliota.

Yksi kurssin tehtävistä on, että pienryhmät raportoivat työskentelynsä etenemisestä. Ryhmät saavat valita raportointitavan. Onkohan tuo chat-mahdollisuus muistettu
yhtenä vaihtoehtona? Chatissa voi saada välitöntä palautetta ja chättäilyhetkestä voi tulla innostava keskustelu niin ryhmän kesken kuin ohjaajienkin kanssa.