Luokkaretki Työterveyslaitokselle

Työterveyden tutkimuslaitos tutkii työn vaikutusta terveyteen ja terveyden vaikutusta työkapasiteettiin.
TTL tutkii ja kehittää tutkimuslaitteistoja sekä työterveysdiagnostiikkaa.

Tutkimukselle kuvattiin seuraavanlaista yleistä kaarta;  olennaiset suureet etsitään laboratorio-olosuhteissa,  joissa on mahdollista käyttää monimutkaisia ja tarkkoja mittalaitteita. Itse kenttätutkimuksessa käytetään liikkuvampia ja kapeakanavaisempia mittalaitteita mittaamaan edellisessä vaiheessa löydettyjä suureita. Tutkimuksia on tehty liittyen unenlaatuun ja univajeen vaikutukseen työkykyyn. Unenaikaisia mittauksia pystyttiin suorittamaan   olevassa ‘makuuhuoneessa’,  jossa oli EEG-laitteisto sekä paineanturilla varustettu sänky, jolla voitiin määrittää koehenkilön asento.

Tutkimuslaitteistokehitystä taas edusti vierailullamme mieleenpainuvimpana katseenseurantalasit, jotka seurasivat silmän orientaatiota infrapunalyhtyjen heijastusten perusteella linssien pinnalta. Tarkoituksena on korvata olemassa olevaa laitteistoa, joka ei salli pään liikkeitä kovin hyvin. Toinen projekti oli kamerapohjainen kosketusnäyttö.

Työterveysdiagnostiikasta päällimäiseksi jäi mieleen työuupumuksen diagnosointi. Työuupumus ei välttämättä näy tavallisissa neuropsykologisissa testeissä, sillä ne peilaavat keskiarvoja vasten ja mittaavat hyvin perustoimintoja. Lähestymistapa ei ole hedelmällinen, sillä työuupumus on usein itsehavaittua työtehtävissä, eli perustuu omiin aikaisempiin suorituksiin. Sen lisäksi työtehtävät ovat paljon vaativampia kuin perus-neuropsykologiset testit.