Luento 7: Neuraalinen koodaus, aivotoiminnan häiriöt

Luennon ensimmäisenä aiheena oli aktiopotentiaalien koodaus ja niiden tulkinta. Aktiopotentiaalin signaalien koodausta voidaan verrata esimerkiksi morsetukseen. Erilaisia tapoja tulkita aktiopotentiaaleja on useita. Esimerkiksi tuntosoluissa laukomistaajuus kertoo ärsytyksen voimakkuuden. Hermosolut voivat myös laukoa tietyn aktiopotentiaalisarjan, jonka avulla ne erottelevat esimerkiksi eri hajut toisistaan. Luennolla esiteltiin myös monia muita tapoja, joilla neuraalista koodausta tapahtuu.

Aktiopotentiaali signaalien jälkeen käsiteltiin erilaisia neurologisia ja psykiatrisia sairauksia. Suurin osa neurologisista sairauksista oli jo tuttuja, mutta myös vähemmän tunnetumpia sairauksia tuli esille kuten amyotrofinen lateraaliskleroosi(ALS), joka on progressiivinen liikehermojen rappeuma. Sairaus on erittäin vakava, sillä se aiheuttaa kuoleman hengityksen lamaantuessa yleensä jo alle viidessä vuodessa. Myös Asperger sairaus ei ollut niin tuttu entuudestaan. Se on lievähkö autismiryhmän sairaus, jota on alle 1%:lla ihmisistä. Aspergeria sairastavat henkilöt ovat usein matemaattisesti lahjakkaita poikia. Muita neurologosia sairauksia, joita esiteltiin olivat mm. Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, multippeliskleroosi(MS), ADHD, autismi, Touretten oireyhtymä sekä Huntingtonin tauti. Yksi mielenkiintoisimmista oli CP-vamma, joka on syntymässä tai sen jälkeen saatu pysyvä aivovaurio, joka vaikeuttaa liikkumisen ja asennon ylläpitoa. Neurologisia sairauksia hoidetaan kuntoutuksella, lääkkeillä ja leikkauksilla.

Myös useimmat psykiatrisista sairauksista olivat jo entuudestaan tuttuja. Psykiatrisia sairauksia ovat mm. ahdistushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia ja erilaiset addiktiot. Skitsofreniassa ihmisen todellisuudentaju heikkenee. Skitsofrenian positiivisia oireita, eli oireita jotka ovat terveeseen mieleen nähden ylimääräisiä, ovat harhaluulot, aistiharhat sekä outo käytös ja outo puhe. Negatiivisa oireita, eli oireita jotka ilmenevät puutteina suhteessa normaaliin terveyteen, ovat tunteettomuus, persoonattomuus ja aloitteettomuus. Psykiatrisia sairauksia hoidetaan lääkkeillä, psykoterapialla ja aivojen stimulaatiohoidolla.