Luento 6: Toiminnanohjaus

Torstain 17.4 luennolla Iiro Jääskeläinen käsitteli toiminnanohjausta. Toiminnanohjaukseen liittyy tavoitteiden asettelu ja erityisen tärkeää on kilpailevien tehtävien ja toimintojen ehkäisy. Ympäristön ärsykkeitä ei kuitenkaan saa kokonaan inhiboida pois, jotta kyky vaihtaa toimintamallia parempaan on mahdollista. Myös liikkeen säätely ja erityisesti työmuisti liittyvät toiminnan ohjaukseen. Kun informaatiota työstetään muistissa ja asioita ennakoidaan, tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa.

Otsalohkolla on tärkeä rooli toiminnanohjauksessa. Vauriot etuotsalohkoihin aiheuttavat ongelmia työmuistissa. Vaikka vauriot aiheuttavat ongelmia toiminnanohjauksessa, älykkyysosamäärä säilyy usein ennallaan. Ihmisellä on suuri otsalohkojen etuosa, minkä johdosta meidän kognitiiviset toiminnot ovat pidemmälle kehittyneemmät kuin erimerkiksi apinoilla.

Luennolla käsiteltiin myös emootioiden merkitystä toiminnanohjauksessa. Emootiot ovat keskeisiä tavoitehakuisessa käyttäytymisessä. Mielenkiintoista on perusemootioiden määrittely kasvonilmeiden perusteella; viha, ilo, suru, pelko, yllättyneisyys ja inho ovat samoja kulttuurista riippumatta. Oikea aivopuolisko on hallitseva emootioiden prosessoinnissa. Orbitofrontaali alueet ovat tärkeitä emotionaalisen informaation prosessoinnissa, ja amygdalalla on tärkeä merkitys emotionaalisessa oppimisessa sekä muistissa.

T

Kuva: http://www.geteasyway.com/Article/ViewArticle.aspx?8VCHchlTEnk=