Luento 6 – Tarkkaavaisuus ja muisti

Luento oli tähän mennessä kurssin mielenkiintoisempia. Luennossa käsiteltiin tarkkaavaisuuden ja muistin toimintaperiaatteet ja niihen liittyvät toimintahäiriöt esimerkkien avulla. Varhaisen valinnan mallissa tarkkaavaisuuteen valittavaa ärsykettä ei käsitellä ennen hylkäämistä tai hyväksymistä. Tässä siis oletetaan tarkkaavaisuuden ulkopuolelle jäänyt data prosessoidaan hyvin vähän. Myöhäisen valinnan mallissa tarkkailtu ja tarkkailematon data prosessoidaan semanttiselle muistille asti. Tähän liittyy myös ärsykkeiden eri prosessointi tasot aivojen toiminnan tasolla. Top-down prosessoinnissa ihmisen ärsykepiirteiden prosessointiin vaikuttaa valikoiva tarkkaavaisuus, ennakointi ja odotukset. Bottom-up prosessoinnissa ärsykkeen hierarkinen piirreanalyysi johtaa havaintoon, ja tästä johtuu ns. tahaton tarkkaavaisuus.

Tarkkaavaisuuteen liittyy myös toimintahäiriöitä joita esintyy niin välittäjäaineiden tasolla, että aivojen hermoratojen tasolla. Esimerkiksi Brocan ja Wernicken alueiden välisten hermoratojen toimintahäiriöiden seurauksena ihminen ei pysty tunnitsemaan kohdetta vaikka hän pystyisi kuvaamaan kohdeen ominaisuuksia esim. piirtämällä. Eli siis näössä ei ole ongelmia, mutta ihminen ei pysty assosioimaan kohdetta vaikka olisikin kokenut kohteen aikaisemmin.Välittäjäaineiden tasolla esim. serotoniinin puute johtaa tarkkaavaisuusongelmiin.